Årsmelding: Trøndelag

UE portretter 201913
Fra venstre, bak: Pål Sverre Fikse, Frank Norbeck. Fra venstre foran: Michael Stilson, Sara Kveli Skjervø, Dea Fostad Klinkby, Ingjerd Skjefstad, Regine Berglund, Marthe Strømsem

Leder

Egenskaper i det 21. århundre


2019 er et år hvor vi fikk se tydelige konturer av framtidens skolesystem. Så langt har alt av nye planer vært noe som vi i Ungt Entreprenørskap bifaller med stor entusiasme. Fagfornyelsen som kommer inn i grunnskolen og den videregående skolen, legger vekt på elevmedvirkning, medansvar og dybdelæring. Sistnevnte innebærer at elevene skjønner hvordan det de lærer inngår i ulike sammenhenger og i den store sammenhengen, og ikke minst hvordan elevene kan bruke kunnskapen i nye situasjoner. Når vi ser på disse målsettingene, er det godt å vite at dette er noe vi i Ungt Entreprenørskap har holdt på med lenge, og vi er om mulig ennå mer aktuell for framtidens skole.

UE portretter 201902 2

Vi har i 2019 lagt vekt på at flere og flere elever skal trene mer. Entreprenørskapskompetanse er noe vi alle må trene på, og dette er kompetanser som arbeidslivet i større og større grad etterspør. I tillegg er det stor enighet om at dette er egenskaper som vi vil behøver i ennå større grad i det 21. århundre. Kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning, kommunikasjon og fleksibilitet er noen av disse viktige egenskapene. I utgangspunktet kan det virke som vi også trener på egenskaper som ikke er så positive, som å være utrolig uenige, gå på trynet og stå i motgang. Men når vi gjennom våre programmer kan trene på alt dette i trygge omgivelser, bidrar vi til å gi økt læring for alle faser i livet.

I Trøndelag har vi noen fortrinn i naturbaserte næringer, og her er det et stort potensiale for næringsutvikling og innovasjon. Våre naturressurser, knyttet opp mot dyktige folk vil også i framtiden være førende for næringsutvikling i Trøndelag. I samhandling med kunnskapsmiljøene og utdanningsinstitusjonene, ser vi hvordan vi kan inspirere ungdommer til å bli en del av denne utviklingen. I samarbeid med våre partnere i næringslivet, som NTE, Sparebank1 SMN og ReMidt -for å nevne noen – er dette sentrale aktører som opererer over store deler av fylket og som takker ja til å bli med på å gi ungdom den innsikten som er nødvendig for morgendagens gode og nye ideer. Når vi arrangerer Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter, er det rundt 80 aktører fra arbeidslivet i Trøndelag som takker ja til å være en ressurs for ungdommene. De takker blidspent ja til å bruke en eller flere arbeidsdager vederlagsfritt, dette er en underkommunisert gave til morgendagens Trøndelag!

Vi ønsker å utvikle Trøndelag til å bli det fylket som er best på entreprenørskap gjennom hele skoleløpet. 2019 var et år hvor vi strakk oss mot dette målet, gjennom å være brobyggeren mellom skole og arbeidsliv. De aller fleste trønderske kommunene og fylkeskommunen er som skoleeier medlem i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Dette er ei satsning for framtiden, ei satsning for de som skal overta våre jobber og de jobbene vi ennå ikke vet hva er enda. Ungdommene skal finne løsningene på nåværende og framtidige utfordringer, som klimakrisen eller andre utfordringer samfunnet vil stå ovenfor. Det er derfor det er viktig å trene på de riktige kompetansene, å ta i bruk våre fortrinn og ha økt samhandling mellom utdanning og arbeidsliv i årene framover!


Høydepunkter 2019

Microwash

NM for ungdomsbedrifter

Trøndelag samlet inn totalt sju priser under prisutdelingen under NM for ungdomsbedrifter i Lillestrøm i 2019. Ti ungdomsbedrifter representerte Trøndelag under arrangementet.

NM for ungdomsbedrifter 2019 samlet 84 ungdomsbedrifter fra hele landet. 424 av landets mest innovative og engasjerte problemløsere i videregående skole kjempet om å utmerke seg i 15 kategorier, deriblant bærekraftsprisen. Engasjementet rundt klima, sosialt entreprenørskap og bærekraft er stort, og det var gjennomgående hos flere av årets bedrifter.

Trøndelags-bedriften Microwash UB tok førsteplassen i bærekraftsprisen. Dette var andre år på rad vi hadde en trøndersk vinner i kategorien.Elevene som jobber med ungdomsbedrift på videregående skole lærer seg samarbeid, kreativitet, å ta initiativ og å ta ansvar. Ikke minst øker selvtilliten i takt med mestringsfølelsen de får ved å skape noe eget. Dette er viktige egenskaper hos fremtidens entreprenører. Norge trenger flere innovatører for å møte morgendagens utfordringer, og kompetansen ungdommene tilegner seg i løpet av skoleåret ruster dem for fremtidens arbeidsliv.

Kraftsamling

Next Generation: Den samskapte byen.

11.desember 2019 arrangerte Ungt Entreprenørskap Trøndelag sin frem til nå, største innovasjonscamp. To ganger årlig samler Trondheim kommune sine 850 ledere til «Kraftsamling». Denne samlingen handlet om bærekraftig demokrati og den samskapte byen. I samarbeid med Trondheim kommune arrangerte vi innovasjonscamp med kommunens 850 ledere og koblet disse sammen med 200 elever fra videregående og ungdomsskole. Elevene var i forkant av samlingen forberedt på problemstillinger og prosess, og fungerte som gruppeledere og deltakere. Her fikk lederne og elevene jobbe med problemstillinger knyttet til en pågående politisk sak, og kommet med verdifulle innspill til Kommunedirektørens administrasjon og politikere.

Kraftsamlingen ble for Ungt Entreprenørskap et lite tidsskille i Trondheim. Samme høst som politikerne i Trondheim kommune doblet bevilgingene sine til UET, fikk vi vist oss frem til alle kommunens ledere, der mange er fra utdanningssektoren, som igjen har ført til flere åpne dører inn i skolen. Kraftsamlingen forsterket og videreførte UETs samarbeid med kommunens arbeid knyttet til bærekraft, innbyggerinnvolvering og SmartBy-prosjektet.

Bla innovasjonscamp

Blå innovasjonscamp på Frøya

I forbindelse med Brohodekonferansen 2019 dro 70 ungdommer fra Trøndelag ut til Frøya for å konkurrere og få innblikk i den Blå Næringen! I et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, Guri Kunna videregående skole, og Blått kompentansesenter fikk elevene kjenne på kroppen hvordan det er å jobbe i den Blå næringen, og løse konkrete utfordringer fra næringslivet. Elevene fikk føle på kroppen hvordan det er å være i oppdrettsnæringa ved å oppleve arbeidet på fiskeoppdrettsanlegg og fabrikk. Vinnergruppens idé ble filmet og presentert på Brohodekonferansen 2019, og var ungdommens bidrag inn mot konferansen.

Re Midt Skolen

ReMidt-samarbeid og en løsning for fremtidens avfallshåndtering

Ungt Entreprenørskap og renovasjonsselskapet ReMidt gikk i 2019 sammen om et samarbeid for økt kunnskap om renovasjonsarbeidet. ReMidt ønkset å ta et tydelig samfunnsansvar og spre riktig og god kunnskap om avfall, og vi utviklet ReMidt-skolen for 4. trinn. ReMidt-skolen er basert på programmet SMART, og elevene går i dybden på hvordan dagens kildesortering og avfallsordninger fungerer. I løpet av fire dager jobber elevene praktisk og tverrfaglig, hvor bærekraftig utvikling er i fokus.

Det er en tydelig etterspøsel etter programmet, bare siden sist skoleår kan vi se at skolene som har gjennomført melder seg på en gang til og flere skoler kommer på banen som ønsker å gjennomføre opplegget! Det er kanon!

ReMidt-skolen inspirerer lysten til å oppdage, og tenke fritt og kreativt. Programmet skal inspirere elevene til utfoldelse, handling og samarbeid. Gjennom elevenes kreativitet og lyst til å oppdage nye ting vil programmet stimulere elevenes nysgjerrighet, forskertrang og evne til problemløsning på bakgrunn av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser.Elevene i Trøndelag får selv gjennom prosjektet muligheten til å komme med løsningen for fremtidens avfallshåndtering. De er rett og slett med på å forme framtiden.

Rett i dass eb

Elevbedriftsarbeid

Ungt Entreprenørskap har jobbet med å knytte arbeidet med elevbedrift tett opp til de nye læreplanene. Flere skoler har gjennomført elevbedrift med minstekrav på 30 timer. Elevene måtte løse FNs bærekraftsmål og lage en bedriftside ut i fra disse. Dette er en spennende start på den nye læreplaner, og flere skoler har fått blod på tann og ønsker å fortsette med denne uken. I en slik ukes-bedriftsgjennomføring får lærerne en smakebit på hvordan det er å jobbe med elevbedrift, og elevene på jobbet praktisk, variert og kreativt. Denne modellen har vi fått mange positive tilbakemeldinger på, og det er flere som ønsker å fortsette med dette til neste år.

Vi ser at flere elever tar i bruk sosiale medier i sitt bedriftsarbeid. Den nye læreplanen vektlegger digital kompetanse, og å ta digitale verktøy i bruk faller naturlig for elevene når de arbeider med bedriften sin.

Bedriften Rett i dass EB oppsto etter at 9.klassingene ved Lundamo ungdomsskole hadde gått i 2 år å lengtet etter å videreutvikle ideen de hadde fått gjennom First Lego Legue som 7.kassinger. De oppsummerer ideen sin som "Hvorfor bruke penger på rent vann i do, når du kan gjenvinne vannet fra vask, dusj og vaskemaskin for å trekke opp?". Rett i dass EB har vist stort engasjement og pågangsmot, og har brukt både elevbedriftsperioden på skolen samt egen fritid til å jobbe med bedriften sin.


Nøkkeltall

Antall elever i Ungt Entreprenørskap Trøndelag sine kjerneprogrammer i 2019 (tall for 2018 i parentes):

Antall elever i Smart: 604 (385)

Antall elever i Elevbedrift: 1792 (1939)

Antall elever i Ungdomsbedrift: 1273 (1325)

Antall elever i Studentbedrift: 132 (61)


Økonomi

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2019
Resultatregnskap for Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2019