Årsmelding: Agder

Oppsummering 2019 – Aleksander Lien, daglig leder

- Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han i oktober presenterte de nye læreplanene for grunnopplæringen som skal tas i bruk høsten 2020. De nye planene handler om mer tverrfaglighet og dybdelæring, og er basert på de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

"Vi mener vår metodikk er midt i blinken for fremtidens skole"
Aleksander Lien – daglig leder, Ungt Entreprenørskap Agder
Bilde 1 Aleksander Lien

Tett på arbeidet med de nye læreplanene

Ungt Entreprenørskap har vært tett på arbeidet med de nye læreplanene, og vi mener vår metodikk er midt i blinken for fremtidens skole. I våre programmer får de unge prøve seg på reelle utfordringer – ofte i samarbeid med lokalt arbeidsliv. Dette for å gjøre læringen så virkelighetsnær og praktisk som mulig. Elevene får erfaring med idéutvikling og problemløsing gjennom skapende virksomhet. De må lære å lytte til hverandre, håndtere uenigheter og å finne løsninger i fellesskap. De lærer ved å gjøre og gjennom å skape verdi for andre, og de får prøve og feile i trygge omgivelser. I fremtiden blir evnen til å bygge ny kompetanse viktig, og det blir større behov for dybdeforståelse og kritisk refleksjon. Hovedpoenget med fagfornyelsen er å skape gode problemløsere. Vi i Ungt Entreprenørskap både inspirerer og kvalifiserer fremtidens verdiskapere på Agder!

Aktivitet med vekst i bedriftsprogrammene

Og vi er i gang: 2019 ble nok et godt år for Ungt Entreprenørskap Agder. Prioritering av Ungdomsbedrift ga en vekst på hele 36% i programmet med en andel av ca. tot. ant. elever pr. trinn på 26%, mens vi i Elevbedrift fikk en vekst på 37%. Ungt Entreprenørskap Agder involverte totalt 11 113 elever og studenter i 2019. 359 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv deltok overfor de unge gjennom våre programmer. Vi teller 1 360 lærerinvolveringer gjennom entreprenørskapsaktiviteter i skolen på Agder.

Ungt Entreprenørskap virker

Og Ungt Entreprenørskap virker! Vi er opptatt av å dokumentere effekt av arbeidet vårt, og både i Norge og sammen med våre internasjonale kolleger i JA Europe jobber vi med å analysere og forske på effekten av våre programmer. Ny internasjonal forskning viser at elever som deltar i ungdomsbedrift på videregående, blant annet gir høyere sannsynlighet for egen etablering, høyere score på å ta initiativ, problemløsning, prosjektledelse og teamarbeid, muntlig kommunikasjon, motivasjon, og «lære å lære». En undersøkelse blant lærere som har hatt Elevbedrift i ungdomsskolen i fjor viste at lærerne mener elevene løfter seg både på kreativitet, samarbeidsevne og problemløsning, og hele 98 % av lærerne vil anbefale Elevbedrift til andre lærere! Vår årlige undersøkelse blant elever i Ungdomsbedrift viser tilsvarende løft i entreprenørielle kompetanser i videregående skole.

Styret i Ungt Entreprenørskap Agder

Styret for Ungt Entreprenørskap Agder har i 2019 bestått av Terje With Andersen (leder, InWith AS), Wenche Fresvik (Agder fylkeskommune), Clare Jortveit (Aftenskolen), Jill Akselsen (J.B. Ugland Eiendom AS), Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes kommune), Trond Madsen (NHO), samt møtende varamedlemmer May-Lene Noddeland (LO) og Kris Haanes (Handelshøyskolen BI).

Styrets årsberetning 2019 - Ungt Entreprenørskap Agder

Økonomi

Årsregnskap 2019 - Ungt Entreprenørskap Agder - inkl. Revisors beretning

Høydepunkter 2019

Agder-elever helt i toppen på NM for ungdomsbedrifterUngdomsbedrifter fra Agder hevdet seg også i 2019 helt i toppen på NM for Ungdomsbedrifter! MittFravær UB fra Dahlske videregående skole imponerte stort med hele fire priser(!) - to 1. plasser; Beste kundeopplevelse på nett og den prestisjetunge Innovasjonsprisen, samt 3. plass for Beste yrkesfaglige bedrift og en god 3. plass i konkurranse om Beste markedsføring. HydroDesign UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal tok en flott 3. plass i kategori for Beste regnskap, og var i tillegg nominert «topp10» for Beste forretningsplan sammen med webFrame UB fra Arendal videregående skole.

25. – 26. april konkurrerte de beste ungdomsbedriftene fra hele landet om heder og ære på Norges Varemesse. Elevene fra Dahlske videregående skole, Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal og Arendal videregående skole var i forkant kvalifisert gjennom strålende innsats i egen Fylkesmesse på Agder.

Innovasjonsprisen: «fremtidsrettet», Beste kundeopplevelse på nett: «full score på samtlige kriterier», Beste yrkesfaglige bedrift: «yrkesstolthet» og Beste markedsføring: «lekent»!
MittFravær UB har utviklet en digital løsning som skal gjøre det enklere å finne ut hvor mange prosent fravær man har i det enkelte skolefaget, samt beregne hvor mye fravær man kan ha før man når fraværsgrensen. Ungdomsbedriften har fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid, og NM ble intet unntak med to ganger helt til topps i tillegg til to sterke 3. plasser!

"Å være med på NM har vært så gøy at jeg gjerne kunne tatt enda ett skoleår for å være med igjen(!) – arbeidet med egen ungdomsbedrift har vært utrolig lærerikt og gitt oss en sjanse til å knytte nettverk og ha tro på oss selv!"
Ole Christian Svennevig, daglig leder i MittFravær UB.
Bilde 2 Kviter UB Mitt Fravaer

Viderefører arbeidet etter videregående skole

Elevene i MittFravær UB er tydelige på at de nå ønsker å ta bedriften videre etter videregående skole, og jobbe hardt for å nå sine målsettinger.

"– Jeg har nå registrert enkeltpersonforetaket Mainly og driver med utvikling av nettside, reklamefilm og profilering for startups og små og mellomstore bedrifter - vi begynner allerede å få kunder, så dette virker lovende(!)"
Ole Christian Svennevig, daglig leder i MittFravær UB.
"- Å drive en ungdomsbedrift kan sammenlignes med å pugge til eksamen; hardt arbeid over lengre tid for godt resultat, bare tusen ganger bedre og gøyere - vi hadde ikke sett for oss å etablere egen bedrift, men nå er vi ikke i tvil! Vi sitter igjen med kompetanse og erfaring som vi aldri ville fått gjennom tradisjonelle skolefag – spesielt hvordan vi pitcher eget konsept i kontakt med andre bedrifter, og samarbeid både internt i bedriften og med utenforstående."
Julian Flaaten, markedsansvarlig i MittFravær UB.

Elevene understreker betydningen av lærerens rolle og pågangsmot i perioder hvor det har vært krevende å holde motivasjonen oppe, og er ellers takknemlig for all trygghet og kompetanse de har blitt tilført i ulike prosesser av arbeidet med egen bedrift.

Beste regnskap – beundringsverdig intern kontroll

Det var også flere elever som utmerket seg på NM for ungdomsbedrifter i 2019 - guttene i HydroDesign UB driver en maleforretning med fokus på redesign og gjenbruk, hvor de gir nytt liv til gamle gjenstander som ellers ville blitt kastet. Gjenstander gis et unikt utseende ved bruk av en malemetode kalt hydrodypping. Dette er sensasjonelt nok fjerde gang(!) at entreprenørskapselever fra Flekkefjord er «topp3» i denne konkurransekategorien.

"- Vi har virkelig fått kjent på spenning(!) – en ordentlig stemningsfull opplevelse, og en fantastisk samling av kreative hoder! Disse dagene har vært veldig inspirerende for oss"
Tor-Ivar Thorkildsen Andreassen, daglig leder i HydroDesign UB

«Juryen vil trekke frem beundringsverdig intern kontroll med regnskapet gjennom godt dokumenterte og gjennomførte avstemminger av kasse, bank og varelager. Regnskapet er ryddig og oversiktlig, og har en flott endelig resultatrapport og balanse. Regnskapsansvarlig har gode refleksjoner rundt formålet med og nytten av regnskapet», sier juryen i sin begrunnelse. Marte Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør, Skattetaten delte ut prisen.

Bilde 3 Hydro Design UB

Berømmer elevenes resultater!

Anne Trine Eia er kontaktlærer på Service og samferdsel ved Dahlske videregående skole. Hun er opptatt av ungdomsbedrift som undervisningsmetode og læringsutbytte for sammensatte elevgrupper - dette skoleåret har hun blant flere ungdomsbedrifter fulgt MittFravær UB fra oppstart til NM-deltakelse.

"Jeg liker det godt fordi det er så praktisk og samtidig dekker kompetansemål i fagene - elevene jobber med pensum og overfører deretter ny kunnskap til praksis gjennom arbeid med egen ungdomsbedrift. Dette erstatter flere teori-/ caseoppgaver, hvor det ofte kan være vanskelig å forstå sammenhenger"
Anne Trine Eia, lærer ved Dahlske videregående skole

Hun forteller at elevene blir mer motiverte, og at ungdomsbedriften på en måte fungerer som en «stor sandkasse» for test av hvordan det virkelig er å starte og drive en bedrift.

"Når vi jobber med ungdomsbedrift er det ofte motgang vi lærer mest av - når elevene i ettertid må produsere bilag fordi man tidlig høst ikke var så nøye med å ta vare på kvitteringene, blir betydningen av ryddig og kontinuerlig regnskapsføring så mye mer tydelig enn det vi kunne fått frem gjennom tradisjonell undervisning. At enkelte elever utmerker seg og «treffer blink» som MittFravær UB blir på en måte en bonus(!) - utrolig moro, og en anerkjennelse av godt utført arbeid, men det viktigste er at dette er en god metode som gjør det mulig å tilrettelegge undervisningen for alle elevene"
Anne Trine Eia, lærer ved Dahlske videregående skole

Agder Energikonferansen

Ungt Entreprenørskap Agder samarbeidet med Agder Energi om involvering av elever til Agder Energikonferansen; Generasjonen etter oss – Electric City.Når neste generasjon flytter hjemmefra, vil over seks milliarder mennesker på jorden bo i byer. I byene skapes store verdier, men her brukes også enorme ressurser. Hva skjer da?

Elever fra totalt 8 klasser på alle utdanningsnivå, 6 skoler i fem kommuner, jobbet kreativt gjennom skoleåret med aktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, byutvikling, bærekraft og energi. Elevene utviklet egne forretningsideer som løsning på definerte problemstillinger, samt utarbeidet pitch og utstilling av eget arbeid. De forberedende elevaktivitetene ble også gjennomført som en konkurranse - totalt 28 bidrag fra utvalgte Agderskoler presenterte sitt arbeid gjennom egen utstilling, med nærmere 200 elever tilstede på Agder Energikonferansen 8. og 9. mai. Se bl.a Sveinung Hovstad, direktør, Innovasjon Norge Agder utfordre neste generasjons tanker om fremtiden her.

NRK Sørlandet fulgte det innledende arbeidet og den første elevaktiviteten - se noen av de kreative innspillene med Tom Nysted, tidligere konserndirektør i Agder Energi og Harald Furre, tidligere ordfører i Kristiansand kommune, i samtale med elevene (innslaget ca. 5 minutter ut i sendingen).

Bilde 4 AE
Bilde 5 AE
Bilde 6 AE
Bilde 7 AE
Bilde 8 AE

Sparebanken Sør med rekordmange skolebesøk: lærer unge å unngå luksusfellen!

Takket være langsiktige samarbeidsavtaler med Sparebanken Sør f.o.m 2016 har elever på Agder mottatt besøk av bankansatte i klasserommet med fokus på holdninger og verdier, risikovilje og kontroll – å kunne synliggjøre konsekvenser av egne valg knyttet til elevenes personlige økonomi!

I 2019 gjennomførte Sparebanken Sør programmene Økonomi og karrierevalg (ungdomsskole) og Sjef i eget Liv! (videregående skole) for rekordmange 2270 elever på Agder. Dette gir en andel av ca. totalt antall elever pr. trinn på nærmere 30%.

Ungt Entreprenørskap og Sparebanken Sør vil over tid samarbeide for utvikling av unges ferdigheter og evne til å mestre sin fremtid, med videre satsing i dette samarbeidet for perioden 2019 -21.

Bilde 9 Banken

Aktiv læring

Økonomi og karrierevalg gir ungdomsskoleelever mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier, i tillegg til Hva kan jeg gjøre for å ha kontroll på min personlige økonomi?, risiko og forsikring. Finans Norge (FNO), Husbanken og NAV har i samarbeid med Ungt Entreprenørskap utviklet Sjef i eget liv! for ungdom i videregående skole. Programmet setter elevene inn i ulike valgsituasjoner, som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig

Bilde 10 Banken
"Unge mellom 18 og 30 år er de mest sårbare forbrukerne. Utvikling med økende boligpriser og rekordlav rente, fører til økende gjeldsvekst og antall betalingsforpliktelser. Dette fører igjen til økonomiske klasseskiller for den unge generasjonen, skillet går mellom de som har oppsparte midler til å komme seg inn på boligmarkedet, og de som allerede i ung alder har forbrukergjeld. Mange norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om privatøkonomi, og Sparebanken Sør ønsker derfor å bidra til å lære ungdom å håndtere privatøkonomien sin. Sparebanken Sør samarbeider med Ungt Entreprenørskap i Agder og Telemark, og vil sammen med dem bidra med kunnskapsformidling om egen økonomi på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Vi vet det er viktig å begynne i tidlig alder, og håper derfor å kunne nå flest mulig ungdom gjennom disse programmene. Målet vårt er å bidra til at ungdom får en best mulig start på sitt økonomiske liv"
Gunnar Thomassen, direktør for personmarked i Sparebanken Sør

Juli 2019 lanserte Sparebanken Sør sin egen Podkast for næringslivet, med mål om å få frem mye av det spennende som driver frem verdiskaping og vekst i landsdelen vår. Vi er takknemlig for at Ungt Entreprenørskap fikk mye plass og oppmerksomhet i denne nysatsingen. Sjekk ut: #03 Slik skapes morgendagens entreprenører

Bilde 11 Podkast