Tips og triks

INNLEVERINGER OG KONKURRANSEMATERIELL

Les og forstå informasjon

Det er mye informasjon i forbindelse med mesterskapet, og det er viktig at dere får med dere det som blir sagt. Sett av litt tid til å bli kjent med nettsidene og hva som står her, les mailer godt, og gjerne lag dere en huskeliste over det som må gjøres før og etter innlevering. Det er lett å skumlese, men forsøk å lese informasjon med mål om å "ta inn" det som står der.

Se også "konkurransekriteriekurset" vår på instagram: @uetrondelag. Det ligger i highlightene våre.

Les kriterier godt - og følg de!

Kriteriene i hver konkurranse er de aspektene juryen ser på når de bedømmer bidragene. Hvis dere utelater et kriterie vil dere ikke kunne nå helt opp i konkurransen - det er som å hoppe over en oppgave på eksamen.

Sørg for at alle formelle krav er oppfylt

I hver konkurranse er det noen formelle krav til innleveringene. Dette handler om hva som skal være med, sideantall, og informasjon som må være med i det skriftlige. Hvis dere bryter sideantall eller unnlater å skrive for eksempel UB-navn vil dere enten få lavere score av jury eller i verste fall ikke bli juryert i det hele tatt. Særlig viktig er dette i forretningsplankonkurransen. Om planen deres er lengre enn 12 sider inkludert for- og bakside, vil ikke juryen ta dere med i bedømmingen.

Svarer dere på det dere skal svare på?

Husk ordene "hvorfor" og "hvordan". Forsøk å knytte kriteriene dere svarer på konkret opp mot bedriften deres.

Det er første gang juryen "møter" dere - gi et godt førsteinntrykk og hjelp juryen til å forstå!

Dere blir bedømt av en jury fra næringslivet som ikke kjenner til dere fra før. For juryen er ikke dere bare skoleelever, dere er også bedriftseiere.

Pitchen deres og det skriftlige materialet dere sender inn er første møte juryen har med bedriften deres, og de har lyst til å bli kjent med bedriften, hva dere gjør, og hvordan dere gjør det.

Sørg for at dere gjør det enkelt for juryen å forstå bedriften deres!

DIGITALT

Filstørrelsen på PDF-en vår er alt for stor til å laste opp

"Lagre som", ikke "lagre". Hver gang dere trykker "lagre", lagrer PDF-en seg med all info om det dere har gjort tidligere. Hvis dere velger "lagre som", lagrer programmet kun den nåværende versjonen.


Vi vil ikke legge pitchen vår offentlig på YouTube

Ikke sett videoen som "privat"! Da får ikke jury sett den.

Om dere ikke vil ha pitchevideoen offentlig, kan dere sette den som "unlisted". Da får bare de med linken se videoen.