Beste markedsføring

Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
 • Hvilke aktiviteter* har dere benyttet for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte dere akkurat disse aktivitetene?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på aktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podcast, redaksjonell omtale i media, personlig salg, kampanjer, kundearrangementer, stand på kjøpesenter eller mesterskap, etc. Det er ikke meningen at dere skal ha benyttet alle disse aktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
 3. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til nettside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

Juryen gjennomfører intervju med alle kandidatene. Juryeringen skjer digitalt.