Beste videopitch (digital)

Beste videopitch – digital juryering.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original/skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres produktet på en god måte?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

  1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter)
  2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.