Beste forretningsmodell/plan (digital)

Beste forretningsmodell/plan - digital juryering

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er forklart på en god måte
  • Det er tydelig hvem kunden/målgruppen er
  • Det er tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som kan hjelpe dem

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

  1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
  2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
  3. Forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format.