Beste utstilling/stand

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Estetisk uttrykk: utforming og kobling til bedriftens virksomhet.
  • Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.


Juryen gjennomfører intervju på stand.

Bedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal UBen orientere juryen om dette samarbeidet.


Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene:

• 2,00 meter høy (alle vegger)

• 2,04 meter bred (bakvegg)

• 0,97 meter dyp (sidevegg)

• Ca 50 cm foran standen uten vegger eller faste installasjoner.


Målene er fra innside på vegger. Vi gjør oppmerksom på at det mindre avvik kan forekomme. Det kan søkes om spesiell plassering eller mer plass om bedriften har spesielle behov.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

  1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
  2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.