Beste regnskap (digital)

Beste regnskap - digital juryering

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er det bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap?
 • Er det et godt system for registrering av kontantsalg/vipps?
 • Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?
 • Har økonomiansvarlig og øvrige ansatte en god forståelse av ungdomsbedriftens økonomi?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet).
 3. En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
 • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).

4. Regnskap/bokføring og bilag

 • Regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. Digitale bilag (scannet eller bilder) skal også sendes inn. Alle bilagene må være samlet i ett dokument.

Juryen gjennomfører intervju med alle kandidatene. Intervjuet skjer digitalt.

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende:

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital