Konkurranser

Vi har 15 kategorier på årets FMUB. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger. Alle bedriftene skal inn til intervju, som vil si at jo flere konkurranser dere melder dere på i - jo flere intervjuer må dere gjennom.


Det konkurreres i følgende kategorier:

 1. Beste videopitch – digital juryering (ikke intervju)
 2. Beste utstilling/stand
 3. Beste markedsføring - digital juryering
 4. Beste forretningsmodell/-plan – digital juryering (ikke intervju)
 5. Beste regnskap – digital juryering
 6. Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand – digital juryering
 7. Beste sosiale entreprenør
 8. Jord-fjord-bord prisen (kun for UBer fra Naturbruk og Restaurant- og Matfag)
 9. Beste yrkesfaglige bedrift (kun for yrkesfag)
 10. Beste samarbeid med næringslivet
 11. Innovasjonsprisen
 12. Størst verdiskapingspotensial
 13. Beste HR-bedrift
 14. Beste produksjon/tjenestebedrift bedrift (kun for yrkesfag)
 15. Beste ungdomsbedrift

Juryene gjennomfører intervjuer med alle påmeldte kandidater, bortsett fra i kategoriene beste videopitch og beste forretningsplan/modell.

For å delta i konkurransene, må hver ungdomsbedrift sende inn

A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.

C. Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Videopitch og bilde(r) er likt i alle konkurranser.

NB: alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilder) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.

Dere finner konkurransekriteriene i sidemenyen.