Beste produksjons-/tjenestebedrift (for yrkesfag)

Beste produksjons-/tjenestebedrift (for yrkesfag)

Kun ungdomsbedrifter fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Elevene kan klart og tydelig presentere bedriften sin og forklare hva de leverer
 • Har hatt god kommunikasjon og godt samarbeid internt og eksternt
 • Har effektivt tatt imot, ekspedert og levert ordre eller - effektivt planlagt, produsert og levert egne produkt/tjenester til kunder/brukere
 • Har vært lydhør ovenfor kunder/brukere og vist god kundeservice - har utført godt håndverk – levert produkter eller tjenester med høy kvalitet ut fra sin bransjestandard

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
 3. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  1. Navn på konkurransen «Beste Produksjon/tjeneste bedrift».
  2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  4. Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører intervju med alle kandidatene.