Beste HR-bedrift

Beste HR-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Beskriv hvordan bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte. Forklar hvordan dere gikk frem for å fylle kompetansebehovet.
 • Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
 • Hvordan fungerte teamet sammen og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet?
 • Gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket bedriftens økonomiske resultat?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
 3. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  1. Navn på konkurransen «Beste HR-bedrift».
  2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  4. Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører intervju med alle kandidatene.