Jord-fjord-bord-prisen

Jord-fjord-bord-prisen (for restaurant- og matfag, og naturbruk)

Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare og/eller tjeneste) nyskapende?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet i dag og er det potensiale for å skape verdier i fremtiden?
 • I hvilken grad er produktet bærekraftig sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme marked?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. B. Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
 3. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  1. Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
  2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  4. Kort beskrivelse av forretningsideen.
  5. Informasjon om kriteriene over.
  6. Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører intervju med alle kandidatene.