Samarbeidspartnere: Innlandet

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole/utdanning og arbeids- og næringsliv. Våre samarbeidspartnere gjør det mulig for oss å tilby entreprenørskapsprogrammer i skolen som utvikler elevenes kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Innlandet gir en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.

Innlandet fylkeskommune liggende pos RGB

Innlandet fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 og består av tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner. I Innlandet er det 46 kommuner og 23 videregående skoler.


Logo sparebank1 ostlandet

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med bankkontorer i Innlandet, Oslo og Akershus.


Fjellregionen logo

Fjellregionen består av kommunen Alvdal, Folldal, Os, Tynset, Tolga og Rendalen, samt Røros i Trøndelag. Fjellregionen satser på entreprenørskap i utdanningen og bidrar til at Ungt Entreprenørskap Innlandet kan ha en medarbeider lokalisert i regionen.


Sparebankstiftelsenhedmark logo

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 170 års bankdrift i fylket. Stiftelsen er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. Ungt Entreprenørskap Innlandet har i 2020 fått støtte til et prosjekt som skal fremme entreprenørskap i utdanningen i Kongsvinger-regionen.


Rgb Spare Bank1 pos

UE Innlandet samarbeider med fire SpareBank 1-banker i tidligere Oppland fylke: SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Hallingdal Valdres.


Eidsiva logo

Eidsiva Energi AS er den største aktøren innen produksjon og overføring samt salg av kraft i Innlandet. Selskapet har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Innlandet som bl.a. innebærer at flere elever i Innlandet får delta i programmet SMART.


CC logo

CC har det bredeste og største utvalget innen handel og spisesteder på Innlandet, med sine kjøpesentre i Gjøvik og Hamar. Ungt Entreprenørskap Innlandet skal arrangere Fylkesmesterskap på CC Gjøvik i 2020 og på CC Hamar i 2021.


Kommunevapen Innlandet

Kommunesamarbeid

Ungt Entreprenørskap Innlandet har samarbeidsavtaler med 43 av de 46 kommunene i Innlandet. Avtalene gir skoler og elever tilgang til UEs programmer, samt bistand til gjennomføring av entreprenørskapsaktiviteter.


Alle samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap Innlandet samarbeider med SpareBank 1 Østlandet, bl.a. om gjennomføring av Økonomi og karrierevalg i ungdomsskolen.

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten, LO, NHO, Unio, YS og KS.

SMSØ arbeider forebyggende mot svart økonomi. Det er laget veiledningshefter for skatt og regnskap – det siste i samarbeid med NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen. SMSØ tilbyr regnskapsopplæring for elever og lærere. Gjennom konkurransene Spleiselagets regnskapspris på NM for Ungdomsbedrifter og Økonomi- og regnskapsprisen på NM for Studentbedrifter, settes det søkelys på regnskapets betydning for seriøse bedrifter.

– For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte engasjement fra alle involverte, og – ikke minst – vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. Hans Christian Holte, skattedirektør