Samarbeidspartnere: Nordland

Logo nfk 300dpi

Nordland Fylkeskommune

Entreprenørskapsopplæring i skoleverket er et satsingsområde for Nordland fylkeskommune, og Ungt Entreprenørskap Nordlands virksomhet er et virkemiddel for å nå fylkeskommunens målsetting på området.

Nordlandskart1

Kommuner i Nordland

Kommuner i Nordland som er medlem av Ungt Entreprenørskap Nordland

Følgende kommuner er pr. 1. mars 2020 samarbeidspartnere og tilbyr alle våre program i grunnskole:

  • Beiarn kommune
  • Hadsel kommune
  • Meløy kommune
  • Narvik kommune
  • Røst kommune
  • Saltdal kommune

Full oversikt over alle medlemskommuner finner du her: Medlemmer Nordland


Sp1 1000x600


Sparebank1 Nord-Norge

Avtalen med Sparebank1 Nord-Norge er svært omfattende med innhold til skolene. Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet;
Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen.
- Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.


Bilde1


Renovasjonsselskaper Nordland

Fem selskaper i Nordland støtter opp om og deltar aktivt i prosjektet SMART Plast for mellomtrinnet.


Kavlifondet logo no farge


Kavlifondet - Gjør Noe Med Det

Prosjektet kalt «Gjør noe med det!» retter seg mot elever i ungdomskolen. Det har som mål å trene unge på å se utfordringer i samfunnet og lokalmiljøet rundt seg, og bidra til å finne løsninger. FNs bærekraftsmål ligger til grunn i undervisningen, og elevene skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål.

Mer informasjon


Snn sparebankstiftelsen over rgb neg


Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge støtter et felles prosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Nordland og Troms og Finnmark.

Prosjektet har fokus på aktiviteter for elever og lærere for å styrke yrkesfaglig utdanning i Nord-Norge i 2020.


Alle samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner

Avtalen med Sparebank1 Nord-Norge er svært omfattende med innhold til skolene. Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet; Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen.

Samfunnsansvar

- Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.


Partner for SMART Plast

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms.


Partner for SMART Plast

Iris Salten IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Salten. Selskapet har som ambisjon om å bli verdensmester i Kildesortering


Partner for SMART Plast

Reno-Vest IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Vesterålen.

Medlemskommune

Røst kommune er medlem av Ungt Entreprenørskap Nordland.
Avtalen er signert av ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen og rådmann Inge Johan Albrigtsen. Kontaktperson er Tove Andreassen