Samarbeidspartnere: Nordland

Logo nfk 300dpi

Nordland Fylkeskommune

Entreprenørskapsopplæring i skoleverket er et satsingsområde for Nordland fylkeskommune, og Ungt Entreprenørskap Nordlands virksomhet er et virkemiddel for å nå fylkeskommunens målsetting på området.

Nordlandskart1

Kommuner og samarbeidspartnere i Nordland

Alle samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner

Avtalen med Sparebank1 Nord-Norge er svært omfattende med innhold til skolene. Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet; Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen.

Samfunnsansvar

- Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.


Partner for SMART Plast

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms.


Partner for SMART Plast

Iris Salten IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Salten. Selskapet har som ambisjon om å bli verdensmester i Kildesortering


Partner for SMART Plast

Reno-Vest IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Vesterålen.

Medlemskommune

Røst kommune er medlem av Ungt Entreprenørskap Nordland.
Avtalen er signert av ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen og rådmann Inge Johan Albrigtsen. Kontaktperson er Tove Andreassen

Brønnøy Kommune

Salmon Center Bodø

Salmon Center Bodø

Narvik Kommune