Samarbeidspartnere: UE Norge


Hovedsamarbeidspartnere

Ferd

Vi ønsker å vise at entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette gir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljø.

- Johan H. Andresen, eier i Ferd


Kavlifondet logo

Kavlifondet har stor sans for mennesker som tar tak i og gjør noe med utfordringer og problemer i samfunnet rundt seg. Vi støtter flere prosjekter der enkeltpersoner – ildsjeler, om du vil – har stått på og oppnådd fantastisk mye med få midler. Gjennom å støtte Ungt Entreprenørskap håper vi at flere unge skal få øynene opp for at det er mulig å gjøre en forskjell, både for seg selv, for andre, for lokalsamfunnet og for verden.

- Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet


Manpowergroup logo

Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap. Den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet, og vi ser at arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette slik kompetanse til verdier. I tillegg er det viktig for oss at Ungt Entreprenørskaps virksomhet er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping.

- Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup og styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge


NHO logo

Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. Mer enn noen gang trenger vi medarbeidere med evne til å delta i utviklingen av nye og eksisterende virksomheter. Ungt Entreprenørskap har gode programmer for dette på alle utdanningsnivåer. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at vi i sin tid var en av grunnleggerne.

- Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO


Smso logo

For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom Ungt Entreprenørskaps ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte engasjement fra alle involverte, og ikke minst får vi ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer.

- Hans Christian Holthe, tidligere skattedirektør


Storebrand

Jeg tror virkelig at selskaper som jobber med løsninger på de store utfordringene vi står ovenfor, vil lykkes i fremtiden. Jeg synes derfor det er stas at vi har fått mulighet til å være med på å utvikle bærekraftsprisen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, hvor elevene får faglig opplæring i bærekraft og må reflektere rundt hvilken påvirkning ungdomsbedriften deres har.

- Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand


Virke logo

Da jeg gikk på Handelshøyskolen skulle alle inn i konsulentbransjen, og de som ville bli entreprenører ble sett litt rart på. Det har snudd. Nå er det kult å være gründer. Det viser viktigheten av arbeidet til Ungt Entreprenørskap. Det er viktig at unge som ønsker det lærer hva det innebærer å skape en bedrift. Ungt Entreprenørskap øker forståelsen av næringslivets betydning i samfunnet. Tjenestenæringen er der de fleste i Norge jobber. Det er de som driver med salg og formidling av varer og tjenester. Når tjenestenæringen vokser, så må vi ha unge mennesker som vil, tør og kan skape verdier og løse samfunnsproblemer.

- Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke


Alle samarbeidspartnere

Ferds engasjement i Ungt Entreprenørskap springer ut fra selskapets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor – kombinert med erkjennelsen av at fremtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. Ferd bidrar bl.a. med jurymedlemmer og i styret i Ungt Entreprenørskap Norge, og eier Johan H. Andresen, er representert i styret i JA Europe.

Kavlifondet støtter Ungt Entreprenørskap gjennom prosjektet «Gjør noe med det!» Prosjektet skal trene elever i ungdomsskolen til å tørre å ta initiativ når de ser noe ikke fungerer, til å utvikle solidariske sider og til å bidra til sosial verdiskapning i sitt lokalmiljø og i verden for øvrig.

ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap jobber sammen for at unge skal få kompetanse til å møte framtidens arbeidsliv, og ManpowerGroup bidrar faglig til Ungt Entreprenørskap innen området HR. De ønsker å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap, og ser at den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet.

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO tok i 1997 initiativet til opprettelsen av Ungt Entreprenørskap, og har siden den gang vært en av våre viktigste partnere. Hvert år gjennomføres NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus.

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten, LO, NHO, Unio, YS og KS.

SMSØ arbeider forebyggende mot svart økonomi ved å bidra med kompetanse og opplæring for elever og lærere på bl.a. skatt og regnskap – det siste i samarbeid med NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen.

Hovedorganisasjonen Virke er en norsk hovedorganisasjon som representerer over 21 500 virksomheter med over 225 000 ansatte innen norsk næringsliv. Virke har vært en av Ungt Entreprenørskaps viktigste støttespillere siden etableringen i 1997, og deler bl.a. hvert år ut pris til Årets entreprenørskapslærer.

Samarbeidet med Brønnøysundregistrene er unikt i forhold til våre søsterorganisasjoner i JA Europe ved at elevene i Norge får mulighet til å gjennomføre offentlig registrering av sine ungdoms- og studentbedrifter. Brønnøysundregistrene gjør en viktig jobb med registreringen og bygger viktig kompetanse for fremtidige gründere og bedriftsledere.

Citi Foundation har vært en langsiktig partner for JA Europe, og har siden 2003 deltatt i ulike prosjekter i Ungt Entreprenørskap. De har bl.a. bidratt til å tilpasse programmet Ungdomsbedrift til nye elevgrupper og i tillegg har ansatte i Citibank Norge deltatt i undervisning av elever i ungdomsskolen i Økonomi og karrierevalg.

KS er en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i forhold til vårt arbeid i grunnskole og videregående opplæring og forankring av dette arbeidet inn mot skoleeierne.

Nova Spektrum er en internasjonal arena for messer, kongresser, konferanser, banketter, events og konserter, og har gjennom mange år vært en god arrangementspartner for Ungt Entreprenørskap i forbindelse med Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift.

The Euronext Blue Challenge aims to encourage young entrepreneurs’ awareness of the Blue Economy and foster sustainable marine-based businesses in Europe. The programme aims to inspire students about sustainable finance whilst helping them develop core skills such as teamwork, problem solving, and entrepreneurial skills. Through this collaboration, Euronext underlines the important role of the financial sector in boosting the Blue Economy by contributing to the promotion of financial literacy and innovation among students aged 16 to 18. In this regard, the JA Company Programme provides a unique opportunity for engagement in the area of mentoring and coaching the next generation of European citizens.

In Norway Euronext owns: Oslo Børs, Euronext VPS, Euronext Centevo, NOTC, Oslo Market Solutions and Fish Pool

Siva gir arrangementstøtte til NM for Studentbedrifter 2021.

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.
Deres virksomhet er tilstede over hele landet, der de bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Forskningsrådet støtter NM for Studentbedrift gjennom deres arrangementstøtte ordning.

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge omfatter spesielt området høyere utdanning, der partene sammen skal arrangere Emax og også se på prosesser, verktøy og kompetanse som kan implementerers i UEs program Studentbedrift.

Prosjektet som KBN og Ungt Entreprenørskap nå samarbeider om har fått navnet «Gjør noe med det», og ungdomsskole  elever vil her jobbe i kreative prosesser med å kartlegge utfordringer, finne ideer til å løse disse og etablere en elevbedrift som faktisk gjør noe med det.

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Cowi er samarbeidspartner for arrangementet NM Studentbedrift 2022