Samarbeidspartnere: UE Norge

Våre samarbeidspartnere satser på kompetent og bærekraftig arbeidsliv for fremtiden.


Vi har tre nivåer av samarbeid, hovedsamarbeidspartnere, samarbeidspartnere og støttespillere.

Les mer om de fantastiske organisasjonene som velger å støtte oss – sammen skape vi morgendagens arbeidsliv!

Hovedsamarbeidspartnere

EIK Senteret NY page 001

Samarbeidet med Eikmaskin omfatter programmet Ungdomsbedrift i videregående skole med fokus på yrkesfag.

"Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker vi å bidra til å øke interessen for yrkesfag hos unge samtidig som vi bygger kunnskap om Eiksenteret, teknologiutviklingen og bærekraftsarbeidet som skjer i næringen. Målet for oss er også å tiltrekke nye kunder og nye medarbeidere"
Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin

Ferd

Vi ønsker å vise at entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette fir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljø.

- Johan H. Andresen, eier i Ferd


Gjensidige horizontal logo rgb

Det er viktig å komme tidlig inn i de unges liv og gi de det de trenger for å håndtere livet på godt og vondt. Både Ungt Entreprenørskap og MOT har etablerte verktøy og metoder for å jobbe med livsmestring i skolen og i idretten, og ved å forsterke disse kan vi bidra til å øke kunnskapen om psykisk helse hos barn og unge, i tillegg til foreldre, lærere og trenere. Begge organisasjonene gjør et viktig og godt arbeid på hver sin kant, og nå legger Gjensidige også til rette for at de kobles sammen i et «trekantsamarbeid».

– Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige.


Ks logo

Samarbeidsavtalen med KS, kommunesektorens organisasjon, legger spesielt vekt på samarbeid om fagfornyelsen og bærekraftig utvikling i grunnskolen, men er også viktig for Ungt Entreprenørskap med tanke på interessepolitisk samarbeid.

Ungt Entreprenørskap har bearbeidet sine programmer i tråd med fagfornyelsen, og KS anbefaler alle sine kommuner og fylkeskommuner å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap slik at lærere får tilgang på verdifulle ressurser og oppfølging av arbeidet i skolen.


Manpowergroup logo

Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap. Den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet, og vi ser at arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette slik kompetanse til verdier. I tillegg er det viktig for oss at Ungt Entreprenørskaps virksomhet er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping.

- Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup og styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge


Nova spektrum

Nova Spektrum er hovedsamarbeidspartner for NM Ungdomsbedrift.


Nho logo

Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. Mer enn noen gang trenger vi medarbeidere med evne til å delta i utviklingen av nye og eksisterende virksomheter. Ungt Entreprenørskap har gode programmer for dette på alle utdanningsnivåer. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at vi i sin tid var en av grunnleggerne.

- Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO


Virke

Virke har samarbeidet med Ungt Enterprenørskap siden oppstart i Norge for 25 år siden, med fokus på omstilling av norsk næringsliv for fremtiden og stimulering til mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Hvert år kårer Virke og Ungt Entreprenørskap Årets Entreprenørskapslærer.


Alle samarbeidspartnere

ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap jobber sammen for at unge skal få kompetanse til å møte framtidens arbeidsliv, og ManpowerGroup bidrar faglig til Ungt Entreprenørskap innen området HR. De ønsker å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap, og ser at den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet.

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO tok i 1997 initiativet til opprettelsen av Ungt Entreprenørskap, og har siden den gang vært en av våre viktigste partnere. Hvert år gjennomføres NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus.

Hovedorganisasjonen Virke er en norsk hovedorganisasjon som representerer over 21 500 virksomheter med over 225 000 ansatte innen norsk næringsliv. Virke har vært en av Ungt Entreprenørskaps viktigste støttespillere siden etableringen i 1997, og deler bl.a. hvert år ut pris til Årets entreprenørskapslærer.

Tekst og linkSamarbeidet med Brønnøysundregistrene er unikt i forhold til våre søsterorganisasjoner i JA Europe ved at elevene i Norge får mulighet til å gjennomføre offentlig registrering av sine ungdoms- og studentbedrifter. Brønnøysundregistrene gjør en viktig jobb med registreringen og bygger viktig kompetanse for fremtidige gründere og bedriftsledere.

KS er en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i forhold til vårt arbeid i grunnskole og videregående opplæring og forankring av dette arbeidet inn mot skoleeierne.

Nova Spektrum er en internasjonal arena for messer, kongresser, konferanser, banketter, events og konserter, og har gjennom mange år vært en god arrangementspartner for Ungt Entreprenørskap i forbindelse med Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 890 000 medlemmer er organisert i 22 fagforbund som er tilsluttet LO. LO mener at utdanning skal sikre samfunnet nødvendig tilgang til kompetente arbeidstakere, samtidig som den enkelte får realisert sine evner. LO er representert både i UE Norges styre og i en rekke fylker, og det er godt samarbeid med LOs faglige ungdomssekretærer.

The Euronext Blue Challenge aims to encourage young entrepreneurs’ awareness of the Blue Economy and foster sustainable marine-based businesses in Europe. The programme aims to inspire students about sustainable finance whilst helping them develop core skills such as teamwork, problem solving, and entrepreneurial skills. Through this collaboration, Euronext underlines the important role of the financial sector in boosting the Blue Economy by contributing to the promotion of financial literacy and innovation among students aged 16 to 18. In this regard, the JA Company Programme provides a unique opportunity for engagement in the area of mentoring and coaching the next generation of European citizens.

In Norway Euronext owns: Oslo Børs, Euronext VPS, Euronext Centevo, NOTC, Oslo Market Solutions and Fish Pool

Siva gir arrangementstøtte til NM for Studentbedrifter 2021.

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.
Deres virksomhet er tilstede over hele landet, der de bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge omfatter spesielt området høyere utdanning, der partene sammen skal arrangere Emax og også se på prosesser, verktøy og kompetanse som kan implementerers i UEs program Studentbedrift.

Prosjektet som KBN og Ungt Entreprenørskap nå samarbeider om har fått navnet «Gjør noe med det», og ungdomsskole  elever vil her jobbe i kreative prosesser med å kartlegge utfordringer, finne ideer til å løse disse og etablere en elevbedrift som faktisk gjør noe med det.