Samarbeidspartnere: UE Norge

Våre samarbeidspartnere satser på kompetent og bærekraftig arbeidsliv for fremtiden.


Vi har tre nivåer av samarbeid, hovedsamarbeidspartnere, samarbeidspartnere og støttespillere.

Les mer om de fantastiske organisasjonene som velger å støtte oss – sammen skape vi morgendagens arbeidsliv!

EIK Senteret NY page 001

Samarbeidet med Eikmaskin omfatter programmet Ungdomsbedrift i videregående skole med fokus på yrkesfag.

"Sammen med Ungt Entreprenørskap ønsker vi å bidra til å øke interessen for yrkesfag hos unge samtidig som vi bygger kunnskap om Eiksenteret, teknologiutviklingen og bærekraftsarbeidet som skjer i næringen. Målet for oss er også å tiltrekke nye kunder og nye medarbeidere"
Trond Kjempekjenn, administrerende direktør i Eikmaskin

Ferd

Vi ønsker å vise at entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette fir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljø.

- Johan H. Andresen, eier i Ferd


Gjensidige horizontal logo rgb

Det er viktig å komme tidlig inn i de unges liv og gi de det de trenger for å håndtere livet på godt og vondt. Både Ungt Entreprenørskap og MOT har etablerte verktøy og metoder for å jobbe med livsmestring i skolen og i idretten, og ved å forsterke disse kan vi bidra til å øke kunnskapen om psykisk helse hos barn og unge, i tillegg til foreldre, lærere og trenere. Begge organisasjonene gjør et viktig og godt arbeid på hver sin kant, og nå legger Gjensidige også til rette for at de kobles sammen i et «trekantsamarbeid».

– Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige.


Ks logo

Samarbeidsavtalen med KS, kommunesektorens organisasjon, legger spesielt vekt på samarbeid om fagfornyelsen og bærekraftig utvikling i grunnskolen, men er også viktig for Ungt Entreprenørskap med tanke på interessepolitisk samarbeid.

Ungt Entreprenørskap har bearbeidet sine programmer i tråd med fagfornyelsen, og KS anbefaler alle sine kommuner og fylkeskommuner å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap slik at lærere får tilgang på verdifulle ressurser og oppfølging av arbeidet i skolen.


Manpowergroup logo

Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom Ungt Entreprenørskap. Den kompetansen elevene utvikler gjennom programmene til Ungt Entreprenørskap er etterspurt i arbeidslivet, og vi ser at arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette slik kompetanse til verdier. I tillegg er det viktig for oss at Ungt Entreprenørskaps virksomhet er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping.

- Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup og styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge


NCE Seafood

I løpet av 2022-23 skal over 900 elever deltar på innovasjonscamp gjennomført av NCE Seafood Innovation i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Målsetningen er at elevene skal få muligheten til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat.

Sjømatbransjen er en av Norges viktigste næringer. Det gir oss mange arbeidsplasser og er en næring med mye kunnskap, men vi trenger hjelp av ungdom, som er fremtiden.

- Fride Iversen, prosjektkoordinator for samarbeidet hos NCE Seafood Innovation.


Nho logo

Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. Mer enn noen gang trenger vi medarbeidere med evne til å delta i utviklingen av nye og eksisterende virksomheter. Ungt Entreprenørskap har gode programmer for dette på alle utdanningsnivåer. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at vi i sin tid var en av grunnleggerne.

- Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO


Storebrand

Jeg tror virkelig at selskaper som jobber med løsninger på de store utfordringene vi står ovenfor, vil lykkes i fremtiden. Jeg synes derfor det er stas at vi har fått mulighet til å være med på å utvikle bærekraftsprisen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, hvor elevene får faglig opplæring i bærekraft og må reflektere rundt hvilken påvirkning ungdomsbedriften deres har.

– Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand


Virke logo

Virke har samarbeidet med Ungt Enterprenørskap siden oppstart i Norge for 25 år siden, med fokus på omstilling av norsk næringsliv for fremtiden og stimulering til mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Hvert år kårer Virke og Ungt Entreprenørskap Årets Entreprenørskapslærer.


Alle samarbeidspartnere

Prosjektet som KBN og Ungt Entreprenørskap nå samarbeider om har fått navnet «Gjør noe med det», og ungdomsskole  elever vil her jobbe i kreative prosesser med å kartlegge utfordringer, finne ideer til å løse disse og etablere en elevbedrift som faktisk gjør noe med det.