Samarbeidspartnere: Agder

Ungt Entreprenørskap Agder takker for godt samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv

Hovedsamarbeidspartnere

Hovedssamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Oppdaterte samarbeidspartnere
Alle samarbeidspartnere

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi og næringslivet ellers er avhengige av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir en slik mulighet. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Ferd er, ved Johan H. Andresen, representert i det nasjonale styret i Ungt Entreprenørskap og i JA-YE Europe.