Samarbeidspartnere: Oslo

Vi er takknemlige for at kommune, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid og ønsker å delta med både økonomiske midler og kompetanse.

Ungt Entreprenørskap Oslos hovedsamarbeidspartnere:

Logorekke u tekst ny

Øvrige samarbeidspartnere:
Kavlifondet, Experian, Grant Thornton, Storebrand, Oslo Rotary Klubb, Senter for eiendomsfag,
LO Oslo og Akershus


Under kan du lese mer om våre hovedsamarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi og næringslivet ellers er avhengige av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir en slik mulighet. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Ferd er, ved Johan H. Andresen, representert i det nasjonale styret i Ungt Entreprenørskap og i JA-YE Europe.

Hafslund er et av de største børsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslund er netteier, driver strømsalg og er produsent av fornybar energi. Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Hafslund er opptatt av lederutvikling og av hvilke egenskaper fremtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som består blant annet av evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette. Hafslund var med på å etablere UE Oslo i 2003.

Oslo kommune er både kommune og fylke og har et folketall på rundt 600 000. Oslo kommune er eier både av grunnskolene og av de videregående skolene i byen. Oslo kommune var en av grunnleggerene av UE Oslo i 2003, og foreningen støttes i dag både av byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og av byrådsavdeling for kultur og næring. Oslo kommune har en egen næringspolitisk handlingsplan hvor det er mål om at alle elever skal gis entreprenørskapsopplæring.

Nordea har støttet UE siden etableringen i 1997. Banken deler ut prisen for beste forretningsplan under Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift i Oslo, og selskapet engasjerer seg omfattende i programmet "Økonomi og karrierevalg" på ungdomstrinnet i Oslo gjennom "Nordea i skolen".

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet.

Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse og driver med filantropi, ikke sponsing. De støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Dette uttrykkes gjennom visjonen: "Vi skal utløse gode krefter". Sparebankstiftelsen DNB samarbeider med UE Oslo gjennom prosjektet "Sentralen UNG Gründer" og "Propell" som skal utløse de unges krefter og gi dem en propell/gave som tar dem videre i utviklingen av egen idé og bedrift.