Samarbeidspartnere: Rogaland

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er fylkets største skoleeier og vår viktigste samarbeidspartner. Vi leverer undervsingsmetoder, veiledning og aktivitet til lærer og elever ved de fleste av fylkets 26 videregående skoler. Vi samarbeider tett om å statig utvide tilbudet slik at så mange elever som mulig får møte entreprenørskap som en del av undervisningen gjennom årene på vidergående.


SR Bank logo

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus. De har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. De har i flere år samarbeidet med oss for å bevisstgjøre elever innfor personlig økonomi. De er også en sentral bidragsyter i arbeidet med Ugdomsbedrifter i hele fylket.


Srstiftelsen logo

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.
De har gjennom flere år støttet ulike prosjekter hos Ungt Entreprenørskap både på barneskole, ungdomssskole og videregående.


Vaer Energi logo center

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. De har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo. Sammen med oss arrangerer de "Vår Energi Challenge" hvor elever fra vidergeående skole utfordres til å løse relle problemstillinger Vår Energi står i.


Lyse logo

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Som samarbeidspartner bidrar de både til arbeidet med Ungdomsbedrifter samtidig som vi har hatt flere spennende prosjekter sammen i grunnskolen.


Samfunnssentralen logo staeende ORIG

Samfunnssentralen eies og drives av investeringsselskapet TD Veen. Samfunnssentralen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De tilbyr kontorfellesskap og søtte til sosiale entreprenører i oppstartsfasen. Sammen med oss deler de ut prisen for "Årests sosiale entreprenør" for Elevbedrifter på ungdomsskolen.


HK logo RGB primaer payoff

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn. Sammen med oss deler de hvert år ut Bærekraftsprisen for Elevbedrifter på ungdomsskolen.


Gassco logo rgb

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. De samarbeider med oss for å gi Ungdomsbedrifter på Haugalandet gode vilkår. Det betyr at de hvert år bidrar på Syretest av forretningsideer og under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter.


WEB IKM logo rgb fredn omr

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang.
Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen


Dalane Energi

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og Dalane Energisalg AS. Vårt samarbeid er knyttet til programmene SMART (barneskole) og Elevbedrift (ungdomsskole) i Dalaneregionen.


Haugstad logo large

Haugstad Møbel produserer et bredt spekter av møbler, med hovedfokus på skole- og barnehagemøbler, kjøkken, kontormøbler og spesialmøbler/innredninger.

De har etablert "Hubben", en læringsfabrikk hvor elevbedrifter får tilgang på maskiner, utstyr og kasserte møbler til redesign. Samarbeidet med Haugstad Møbel er knyttet til "Hubben" og samarbeidet vi har med skolene i Hå kommune.


Smedvigja

Smedvig er et investerings- og utviklingsselskap som investerer kapital og tilfører kompetanse i prosjekter vi tror på. Smedvig har investert og utviklet eiendom siden slutten av 60-tallet. Vi tenker langsiktig og jobber strategisk med innovasjon for å ligge et steg foran i dagens endrede marked. Vi skal bygge for fremtiden.


Bouvet Logo blue 3

Bouvet er et helnorsk konsulentselskap som går foran og bygger fremtidens samfunn. Det er deres glede å rådgi, designe, utvikle, forvalte, og gi råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon – sammen med kunder.

De vil sammen med Ungt Entrepenørskap Rogaland bidra til å bygge morgendagens kompetanse på problemløsning, kreativitet og samarbeid.

Alle samarbeidspartnere

TD Veen bidrar med investering i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene. TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen i Eiganesveien 95 er alle i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste.

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dedikert tilå lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår robuste portefølje av lisenser. Våre 800 ansatte jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har et mål om å være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbonteknologi. Dette jobber vi med kontinuerlig.

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang.
Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

DSD AS er et heleid selskap av Folke Hermansen AS.

DSD har hovedkontoret i Stavanger. Helt siden de sjøsatte sin første hjuldamper i 1855, har de skapt, forvaltet og utviklet verdier. De har primært drevet industrielt innen transport og maritim virksomhet. Konsernet er nå i endring og har høye ambisjoner; de satser på teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, hav, reiseliv og helse. Bærekraft, aktivt eierskap og verdiutvikling er være grunnpilarer for konsernets videreutvikling

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Med å levere viktige tjenester som transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap – utvikler fylkeskommunen hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid.

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus med 54 kontorer i 34 kommuner. Vi har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi kjenner lokalsamfunnene fra Grimstad i sør til Bergen i nord. Det er vårt konkurransefortrinn.

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og Dalane Energisalg AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Dalane Energi ønsker å fremstå som en trygg leverandør av de tjenestene vi tilbyr. Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Tilbyr enkle og lett forståelige produkter, uten skjulte tillegg eller bindingstid
  • Tilstedeværelse i de områdene vi aktivt går inn i gjennom å være synlige på arrangementer, sponsing med mer.
  • Bygger lojalitet gjennom å være åpne og transparente i dialog med kunder

Haugstad Møbel produserer et bredt spekter av møbler, med hovedfokus på skole- og barnehagemøbler, kjøkken, kontormøbler og spesialmøbler/innredninger.

Smedvig er et investerings- og utviklingsselskap som investerer kapital og tilfører kompetanse i prosjekter vi tror på. Smedvig har investert og utviklet eiendom siden slutten av 60-tallet. Vi tenker langsiktig og jobber strategisk med innovasjon for å ligge et steg foran i dagens endrede marked. Vi skal bygge for fremtiden.

Bouvet er et helnorsk konsulentselskap som går foran og bygger fremtidens samfunn. Det er deres glede å rådgi, designe, utvikle, forvalte, og gi råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon – sammen med kunder. Bouvet vil sammen med Ungt Entrepenørskap Rogaland bidra til å bygge morgendagens kompetanse på problemløsning, kreativitet og samarbeid.