Samarbeidspartnere: Rogaland

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin kompetanse. Her er hovedsamarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Med å levere viktige tjenester som transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap – utvikler fylkeskommunen hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid.

Samfunnssentralen logo staeende ORIG

De sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen i Eiganesveien 95 er alle i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste. Samfunnssentralen eies og drives av investeringsselskapet TD Veen. De bidrar med investering i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene. TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk.

Vaer Energi logo center

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dedikert til å lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår robuste portefølje av lisenser. Våre 800 ansatte jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har et mål om å være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbonteknologi. Dette jobber vi med kontinuerlig.

HK logo RGB primaer payoff

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

WEB IKM logo rgb fredn omr

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang.
Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen

Lyse logo

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

SR Bank logo

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus med 54 kontorer i 34 kommuner. Vi har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi kjenner lokalsamfunnene fra Grimstad i sør til Bergen i nord. Det er vårt konkurransefortrinn.

Srstiftelsen logo

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.
Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Gassco logo rgb

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.

Dalane Energi

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og Dalane Energisalg AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Haugstad logo large

Haugstad Møbel produserer et bredt spekter av møbler, med hovedfokus på skole- og barnehagemøbler, kjøkken, kontormøbler og spesialmøbler/innredninger.

Alle samarbeidspartnere

TD Veen bidrar med investering i selskap og løsninger som er gode for både eierne og resten av samfunnet. I bunn hos TD Veen ligger arbeidsglede, skaperkraft og en sterk vilje til å investere i de aller beste menneskene. TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen i Eiganesveien 95 er alle i oppstarts- eller utviklingsfasen av en bærekraftig bedrift, vare eller tjeneste.

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet er dedikert tilå lete, utvikle og produsere ressurser og reserver fra vår robuste portefølje av lisenser. Våre 800 ansatte jobber ved våre felt offshore og på våre kontorer i Norge. Vi har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Selskapet har kapasitet og kompetanse til å levere ambisiøse vekstplaner i et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi har et mål om å være ledende i industrien når det kommer til å stadig forbedre oss i å redusere karbonutslipp på norsk sokkel, blant annet gjennom lavkarbonteknologi. Dette jobber vi med kontinuerlig.

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugalandet er en region med stor drivkraft og verdiskapning, vakker natur, god beliggenhet og gode oppvekstvilkår. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn.

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang.
Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Med å levere viktige tjenester som transport, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap – utvikler fylkeskommunen hele Rogaland gjennom sitt daglige arbeid.

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus med 54 kontorer i 34 kommuner. Vi har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Vi kjenner lokalsamfunnene fra Grimstad i sør til Bergen i nord. Det er vårt konkurransefortrinn.

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og Dalane Energisalg AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Dalane Nett AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Dalane Energi ønsker å fremstå som en trygg leverandør av de tjenestene vi tilbyr. Dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Tilbyr enkle og lett forståelige produkter, uten skjulte tillegg eller bindingstid
  • Tilstedeværelse i de områdene vi aktivt går inn i gjennom å være synlige på arrangementer, sponsing med mer.
  • Bygger lojalitet gjennom å være åpne og transparente i dialog med kunder

Haugstad Møbel produserer et bredt spekter av møbler, med hovedfokus på skole- og barnehagemøbler, kjøkken, kontormøbler og spesialmøbler/innredninger.