Samarbeidspartnere: Trøndelag


Hovedsamarbeidspartnere

SB1 SMN L CMYK trykk

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

ALTI MAGNETEN LOGO CMYK 12276160

Alti Magneten kjøpesenter ligger sentralt plassert ved E6 i Levanger i Trøndelag. Senteret har et variert utvalg av butikker for hele familien, og er det årlige vertskapet for Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter og Regionmesterskapet for elevbedrifter i nordlige del av Trøndelag.

Re Midt logo

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Trondelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune er skoleeier av de videregående skolene i Trøndelag fylke, og en av Ungt Entreprenørskap Trøndelag sine hovedsamarbeidspartnere.

Trondheim kommune Traanten tjielte Logo E post Signatur Farger

Trondheim kommune er skoleeier av barne- og ungdomsskoler i Trondheim kommune, og er en av Ungt Entreprenørskap Trøndelag sine hovedsamarbeidspartnere.


Kommuneavtaler i Trøndelag

I kartet under kan dere se hvilke kommuner som har avtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Kommunene merket grønt i kartet har avtale i 2024.

Trondelag 2024


Oversikt over alle samarbeidspartnere

Alle samarbeidspartnere

SpareBank 1 SMN er regionens største finanskonsern og ett av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1100 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

1. januar 2018 ble det skapt historie i Trøndelag. Etter 213 år med to trønderske fylker, ble de sammenslått til Trøndelag fylke.

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke. Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Visjonen "Vi skaper historie" ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2017. I arbeidet med å finne en visjon ble både ansatte, innbyggere og fagfolk spurt. Det kom inn over 16 000 ord som forslag. Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag, og for alle som bor i Trøndelag.

Trønder-Avisa er en dagsavis som utgis i Nord-Trøndelag. Hovedredaksjonen ligger i Steinkjer, men avisa har også kontor i Levanger. Avisa har abonnenter og lesere i hele Nord-Trøndelag. Dekningen er størst i kommunene på Innherred.

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av ulike typer avfall.

Sandvik Coromant er en produsent av anti-vibrasjon verktøy samt et kompetansesenter for anti-vibrasjon verktøy. Deres verktøy brukes over hele verden, som for eksempel i produksjon av komponenter som blir brukt i biler, fly og olje- og gass industrien for å nevne noen.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner. Selskapet er underlagt lov om interkommunale selskaper. MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter. Hovedanlegget ligger på Stormyra avfallsanlegg, mens administrasjonen holder til i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune.