Samarbeidspartnere: Vestfold og Telemark

Design uten navn 1
Alle samarbeidspartnere

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette.

Verda endrar seg raskare enn nokon gong, og for å kunne møte nye utfordringar er vi heilt avhengige av nye løysingar. Vi treng raske hovud som tenkjer nytt, kreative problemløysarar som ser framover og handlekraftige eldsjeler som spreier entusiasme. Vi treng eit heilt nytt universitet med nye perspektiv og tett kontakt med framtidas arbeidsliv. Vi er USN, vi gjev deg kunnskap for framtida!

Gjennom snart 200 år har vi i DNB vært her for deg.

Vi er norske, og vi er internasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Vi er her for de små detaljene og de store spørsmålene. Hver dag knytter vi mennesker og ideer sammen med kunnskap og kapital.Vi jobber for at du skal få en enklere hverdag.

Som Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern, tilbyr vi et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer.

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.