Tips og råd til fylkesmesterskapet

Untitled design 41

1. Gjør deres beste og husk at det er bra nok!

Husk at det arbeidet dere legger ned i bedriften, presentasjoner og annet er for dere selv. Så lenge dere gjør det beste dere kan ut fra de mulighetene dere har, så er det ingen som kan forvente mer. Vit at vi heier på dere og er imponert over det dere får til!

2. Velg dere ut noen konkurranser!

Husk at dere ikke trenger å delta på alle konkurransene! Finn ut hvilke kategorier som passer for akkurat det dere har holdt på med og tenk igjennom hvordan dere kan få frem det til en jury.

3. Bruk god tid på planlegging før dere leverer inn!

Se nøye på kriteriene for de konkurransene dere vil delta i. Tenk på, og snakk sammen om hvordan deres bidrag kan presenteres best mulig.

Videobidragene kan leveres enten som en lenke eller en fysisk fil dere laster opp. Leverer dere en lenke, pass på at den kan åpnes av andre utenfor skolen. Test gjerne med noen dere kjenner.

4. Fordel arbeidet mellom alle i bedriften!

Pass på at ikke bare en i bedriften blir sittende med alt arbeidet knyttet til innlevering. Fordel arbeidsoppgavene godt også her. Bruk de ulike styrkene hver enkelt i bedriften har og be om hjelp hvis dere står fast.

5. Tenk på at det er en jury som skal ta imot bidraget!

Enten bidraget sendes inn på forhånd eller dere treffer juryen på messa, så er det lurt å tenke på at dette er folk som ikke har fulgt dere tett gjennom alt arbeidet. Tenk derfor på hvordan dere kan få frem mest mulig informasjon best mulig på kort tid. Tenk også på hvordan dere fremstår som gruppe, det betyr mye for dem som skal prate med dere.

6. Tenk gjennom hvordan dere dekorerer standen!