Beste elevbedrift

9

NB! Denne prisen juryeres både på messe og digitalt på forhånd.


På messa vil juryen komme med oppfølgingsspørsmål til filmen dere har sendt inn.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


- Elevbedriften kan mye om sin egen vare eller tjeneste og ønsket målgruppe
- Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
- Elevbedriften kan mye om det å drive en elevbedrift og er bevisste på hva de har lært underveis
- Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling
- Elevbedriften har brukt omgivelser og nettverk på en god måte

Hva må dere sende inn?

Dere skal sende oss en film på maks 3 minutter der dere kort presenterer bedriften deres og hva dere har drevet med. Fortell om målgruppe, hvordan dere kom fram til idéen og hvordan dere har brukt egne ressurser, omgivelser og nettverk.


UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1500,-

2. plass: 1000,-

3. plass: 750,-