Beste logo

3

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.

Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Bruker man allerede eksisterende maler må disse være bearbeidet slik at logoen fremstår som unik. Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Det er sammenheng mellom logo og hva bedriften driver med

  • Logoen er kreativ og har et tydelig design

  • Logoen kan forstørres/forminskes uten at den blir vanskelig å oppfatte

  • Logoen kan fungere både i svart/hvitt og farger


Hva må dere sende inn?

Elevbedriften skal levere en PowerPoint-presentasjon eller PDF-fil (ikke Google presentation). Der skal dere vise og fortelle om logoen deres – hvorfor ble den slik? Forklar hvilke virkemidler dere har brukt (farger, skrifttype, form) og hvorfor. Fortell også hvor/hvordan dere har brukt den, hva dere synes er bra med den og hvorfor dere tror den fungerer for kundene deres. Husk bilder av logoen!UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan du se tidligere bidrag!