Matgledeprisen

8

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften tilbyr ett eller flere produkter som viser god utnyttelse av råvarer

  • Elevbedriften har tenkt på matglede (smak, trivsel, tilhørighet)

  • Elevbedriften kan presentere arbeidsprosessen fra råvare til det er på tallerken.

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-