Samfunnssentralens pris for beste sosiale entreprenør

10

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften har tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt

  • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen først og fremst trivsel og helse (og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål)

  • Elevbedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (eller har muligheter til det)

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-