Beste tjeneste

7

Dette omfatter alle aktiviteter eller tjenester som utføres for andre. Apper og andre digitale tjenester vil høre hjemme i denne kategorien.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriften har gjennomført aktiviteten eller tjenesten minst en gang

  • Elevbedriften kan fortelle om målgruppen og hvilke behov tjenesten/aktiviteten dekker i lokalmiljøet

  • Elevbedriften kan vise til tilbakemeldinger fra brukere/kunder om gjennomført aktivitet/tjeneste

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-