Beste team

2

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriften har greid å engasjere alle medlemmene i arbeidet med bedriften

  • Elevbedriften har skapt et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon)

  • Elevbedriften har løst ulike utfordringer som har oppstått på en god måte

  • Elevbedriften kan forklare hva som er de viktigste punktene for å få til et godt samarbeid i en elevbedrift


Hva må dere sende inn?

Elevene skal sende inn en film (maks 3 minutter) der de svarer på spørsmålene som svarer til kriteriene.

På hvilken måte har alle i bedriften bidratt i arbeidet?

Hvordan har dere skapt et godt arbeidsmiljø?

Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har dere løst dem?

Hva vil dere si er de viktigste punktene for at samarbeidet i en elevbedrift skal fungere godt?

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1500,-

2. plass: 1000,-

3. plass: 750,-