Bærekraftprisen Haugstad Møbel

11

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften kan forklare hvordan bedriftsidéen bidrar til ett eller flere av FNs bærekraftsmål og hvilke dette er.

  • Elevbedriften kan vise på en god måte hvordan de har tenkt på bærekraft gjennom hele prosessen fra produksjon til salg (bruk av materialer/råvarer, type emballasje, avfallshåndtering etc)

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-


Les om FNs bærekraftsmål HER

F Nbarekraftsmal e1660553474351 16b15fda