Beste reklamefilm

FMEB Header 3

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Reklamefilmen får tydelig frem hva produktet (varen/tjenesten) er

  • Reklamefilmen har et klart budskap og treffer målgruppen

  • Reklamefilmen er teknisk godt laget


Hva må dere sende inn?

Dere må sende oss en reklamefilm på mellom 30-60 sekunder (enten som fysisk fil eller med delingslenke) som svarer på kriteriene. Vi setter pris på om innsendte filmer har mp4-format.

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan du se tidligere vinnere!