Beste vare

6

Dette omfatter alle fysiske produkter som en kunde kan kjøpe og ta med seg.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriften har en gjennomarbeidet vare der godt håndverk er synlig

  • Elevbedriften kan mye om materialvalget for varen sin

  • Elevbedriftens vare har en tydelig målgruppe (kundegruppe)

  • Elevbedriften kan fortelle om hvordan produktet skaper verdi (er nyttig) for målgruppen

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan dere se tidligere elevbedriftsprodukter!