Beste stand/ utstilling

5

NB! ALLE bedrifter vil i år automatisk være påmeldt denne konkurransen. ¨

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:

  • Elevbedriftens logo og navn kommer godt frem.
  • Standen fremstår helhetlig og har en tydelig estetisk tanke i bunn.
  • Det er god bruk av ulike virkemidler for å skape oppmerksomhet.
  • Utstillingen viser tydelig hva elevbedriften har drevet med.


UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-