6. Jord-fjord-bord prisen

Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Skaper ungdomsbedriften verdier innenfor landbruks- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte?
 • Tilbyr ungdomsbedriften et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) til sin målgruppe som det er behov for i markedet i dag og i framtiden?
 • Har ungdomsbedriften hatt et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder? Jurye

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som driver med:

 • produksjon og salg av råvarer fra jordbruk i Norge (inkludert dyrehold) (JORD)
 • produksjon og salg av råvarer fra sjø og innsjø i Norge (FJORD)
 • matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering (BORD)

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.


HVA SKAL SENDES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Kort beskrivelse av forretningsideen
 • Informasjon om kriteriene over
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten

LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”JordFjordBord_Navn på UB”

1. premie: Gavesjekk 2000kr
2. premie: Gavesjekk 1500 kr
3. premie: Gavesjekk 1000 kr