Konkurranser

Vi har 15 kategorier på årets fylkesmesterskap i UE Viken, region Østfold. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger.

Du kan lese mer om kriterier og hva som skal leveres inn i de ulike konkurransene nedenfor.

Det konkurreres i følgende kategorier:

 1. Beste videopitch*
 2. Beste markedsføring i samarbeid med Nexans
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste regnskap i samarbeid med Center Revisjon
 5. Beste sosiale entreprenør
 6. Størst verdiskapingspotensial i samarbeid med Sparebank1 ØA
 7. Beste yrkesfaglige bedrift (NM) i samarbeid med Eik Maskin
 8. Beste stand*
 9. Beste salgsteam* i samarbeid med Quality hotel Sarpsborg
 10. Bærekraftprisen (NM) i samarbeid med Østfold Energi
 11. Beste samarbeid med næringslivet (NM) i samarbeid med Elvia
 12. Beste innovative produkt (NM) i samarbeid med Borregaard
 13. Best in Business i samarbeid med Unger
 14. Beste HR-bedrift
 15. Beste ungdomsbedrift (NM) i samarbeid med Østfold FK

(NM) - Vinneren deltar på fysisk NM

* Alle er med i disse konkurransene.

Klikk her for å lese mer om deltakelse på Norgesmesterskapet.