Konkurranser

Vi har 15 kategorier på årets fylkesmesterskap i UE Viken, region Østfold. Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger.

Du kan lese mer om kriterier og hva som skal leveres inn i de ulike konkurransene nedenfor.

Det konkurreres i følgende kategorier:

 1. Beste videopitch*
 2. Beste markedsføring
 3. Beste forretningsplan
 4. Beste regnskap
 5. Beste sosiale entreprenør
 6. Jord-fjord-bord prisen
 7. Beste yrkesfaglige bedrift (NM)
 8. Beste stand*
 9. Beste salgsteam*
 10. Bærekraftprisen (NM)
 11. Beste samarbeid med næringslivet (NM)
 12. Beste innovative produkt (vare/tjeneste)(NM)
 13. Best in Business (NM)
 14. Beste HR-bedrift
 15. Beste ungdomsbedrift (NM)

(NM) - Vinneren deltar på fysisk NM

* Alle er med i disse konkurransene.

Klikk her for å lese mer om deltakelse på Norgesmesterskapet.