4. Beste regnskap i samarbeid med Center Revisjon

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som styringsverktøy?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne. Juryen gjør en gjennomgang av resultatregnskapet og balanserapporten i intervjuet. Ta med fullstendig regnskap, inkludert bilag (digitalt på PC eller analogt) på mesterskapet.

HVA SKAL SENDES INN?

 • Resultatregnskap og balanserapport.
 • En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Regnskap_Navn på UB”

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr