12. Beste innovative produkt (vare/tjeneste) i samarbeid med Borregaard

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering av ungdomsbedriftens vare/tjeneste på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare/tjeneste) innovativ?
 • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for produktet (varen/tjenesten)?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • På hvilken måte har produktet (varen/tjeneste)n kommet til praktisk bruk? (Elevene må vise at produktet enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)
 • Hvordan vil produktet (varen/tjenesten) skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

*Testing kan innebære:

 • at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer og/eller
 • at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller
 • at kundens betalingsvillighet er kartlagt

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.


HVA SKAL SENDES INN?


En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Beste innovative produkt»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Kort beskrivelse av forretningsideen
 • Informasjon om kriteriene over
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Produkt_Navn på UB”

1. premie: Deltakelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr