2. Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original og skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler eller støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres ungdomsbedriftens produkt (vare/tjeneste) på en god måte?

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FMUB. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

HVA SKAL SENDES INN?

En beskrivelse (maks 5 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste markedsføring»
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Kort beskrivelse av forretningsideen
  • Informasjon om kriteriene over
  • Legg inn dokumentasjon på aktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til nettside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc
  • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Markedsføring_Navn på UB”

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr