2. Beste markedsføring i samarbeid med Nexans

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
  • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte elevene akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)
  • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?
  • På hvilken måte illustrerer og forsterker bedriftens profil (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer) forretningsideen?

(*Eksempler på aktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podcast, redaksjonell omtale i media, personlig salg, kampanjer, kundearrangementer, stand på
kjøpesenter eller mesterskap, etc. Det er ikke meningen at elevene skal ha benyttet alle disse aktivitetene, men at elevene har en bevisst holdning til hva de har valgt og hvorfor.)

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.

HVA SKAL SENDES INN?

En beskrivelse (maks 5 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste markedsføring»
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Kort beskrivelse av forretningsideen
  • Informasjon om kriteriene over
  • Legg inn dokumentasjon på aktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til nettside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc
  • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Markedsføring_Navn på UB”

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr