15. Beste ungdomsbedrift i samarbeid med Østfold Fylkeskommune

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn følgende:

 • På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 • Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 • I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 • På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 • På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 • I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 • Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 • På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 • I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

Juryen har følgende treffpunkter de kan bruke for å bli kjent med og vurdere ungdomsbedriften:

 1. Skriftlig materiell: Delårsrapport
 2. Digital samtale: Juryen gjennomfører en digital samtale med ungdomsbedriften tirsdag 5. mars.
 3. Pitch på scene: Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede. Maks lengde er 2 minutter. Det er lov å benytte digitale hjelpemidler. Frist for å sende inn PowerPoint (eller lignende) er onsdag 6. mars. Send til christer.engstrom@ue.no.
 4. Samtale på stand: Juryen besøker ungdomsbedriften på stand.


HVA SKAL SENDES INN?


A. Delårsrapport med maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside – kun ett dokument). Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Første side med en kort oppsummering.
 • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.
 • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

B. Dersom ungdomsbedriften ønsker å benytte digitale hjelpemidler som PowerPoint, lyd, film osv i sin pitch på scenen, skal dette sendes inn senest 6. mars.


DELÅRSRAPPORTEN SKAL LEVERES INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”UB_Navn på UB”

PRESENTASJONSMATERIELL (PowerPoint) SKAL LEVERES INNEN 6. MARS

1. premie: Deltakelse på NM for 4 elever og 1 lærer
(Vinneren representerer Østfold i denne konkurranse på NM)

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr