Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv som trenger unges kreativitet og skaperglede. Vår visjon er å utvikle framtidens verdiskapere.

Skaperglede og entreprenørskap

120.000
Elever og studenter
10.000
Lærere og forelesere
15.000
Frivillige
30.000
unge bedriftsetablerere

Nyheter


Hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere Ostfold 2024


Kompetanse for fremtiden

Ungt Entreprenørskap utvikler innovasjons- og entreprenørskapskompetanse som er viktig for både privat og offentlig sektor. Dette bidrar til verdiskaping uavhengig av om det gjelder en nystartet eller godt etablert virksomhet.


Hvordan skape morgendagens næringsliv?

Vi trenger nye løsninger for å løse moderne utfordringer. Å utfordre studenter med entreprenørskap som del av utdanningen gir dem kompetanser som næringslivet etterspør.