1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original og skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler eller støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres ungdomsbedriftens produkt (vare/tjeneste) på en god måte?

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FMUB. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

HVA SKAL SENDES INN?

En videopitch der dere presenterer UB’en og forretningsideen. Dere skal laste opp videoen på Youtube, og legge inn i lenke i innleveringsskjema. Pass på at videoen ikke er oppført som privat. (Velg ”Ikke oppført” eller ”Offentlig”).


Alle ungdomsbedriftene som deltar på Fylkesmesterskapet må sende inn en videopitch. Dermed er alle automatisk påmeldt denne konkurransen.

LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI VIDEOEN: ”Videopitch_Navn på UB”

1. premie: Gavesjekk 2000kr

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr