11. Beste samarbeid med næringslivet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har ungdomsbedriften valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk?
  • Hvordan har ungdomsbedriften hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret?
  • I hvor stor grad kan elevene reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.


HVA SKAL SENDES INN?


En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet»
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Kort beskrivelse av forretningsideen
  • Informasjon om kriteriene over


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Samarbeid_Navn på UB”

1. premie: Deltakelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr