10. Bærekraftprisen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen/tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Juryen gjennomfører intervju på stand med alle deltagerne.


HVA SKAL SENDES INN?


En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider – kun ett dokument) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.


LEVER INNEN 14. FEBRUAR – NAVNGI PDF-FILEN: ”Bærekraft_Navn på UB”

1. premie: Deltakelse på NM for 4 elever og 1 lærer

2. premie: Gavesjekk 1500 kr

3. premie: Gavesjekk 1000 kr