Årsmelding 2022

Maalfrid Brath

«Innovatører trengs overalt!» er slagordet til Ungt Entreprenørskap Norge. Det er kanskje sannere enn noen gang. Som samfunn står vi overfor store utfordringer de neste årene blant annet med å omstille oss til et nytt, grønnere og mer bærekraftig næringsliv. For å lykkes trengs det nye tanker og endringer. Kompetanse som samarbeid, problemløsning og gjennomføringsevne er noe av det elevene og studentene får trent seg på når de deltar i et av entreprenørskaps-programmene til Ungt Entreprenørskap. Ved å koble teori og praksis i disse programmene, utdanner vi morgendagens innovatører. Det trenger Norge, og det er derfor jobben Ungt Entreprenørskap gjør er viktigere enn noen gang.

Maalfrid Brath - styreleder Ungt Entreprenørskap Norge

Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge / UE Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner med egne årsmeldinger.

Les også:

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020