Årsmelding 2022: Oslo

UE Oslo teamet host 2022
"Jeg vil takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden"
Siv Elin Dammen, daglig leder UE Oslo

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Ungt Entreprenørskap Oslos aktivitet var gjennom våren 2022 preget av koronasituasjonen. Med full nedstenging av byen vår var vi spente på om vi kunne invitere til fysiske møteplasser gjennom året. Heldigvis ble det åpnet mer opp, og vi fikk til et delvis fysisk fylkesmesterskap for ungdomsbedriftene våre og vi kunne invitere elevbedriftene til et fysisk fylkesmesterskap som vanlig. Deretter har vi gjennomført alle våre arrangementer fysisk dette året. Vi ser at de fysiske møtene mellom mennesker har en verdi vi ikke klarer å skape digitalt, men samtidig har vi tatt med oss noe av det vi har lært gjennom de siste årene med både bruk av film og digitale møter der det er mest hensiktsmessig.

Vi har gjennom 2022 vært fem ansatte i UE Oslo, de samme fem som i 2021, og det gir rom for utvikling ved å ha kontinuitet i teamet. Rebekka de Leon har vært ansvarlig for høyere utdanning, men har fått god hjelp av Silje Bretvik Gundersen som har ansvar for alt knyttet til registrering og arrangementer. Silje har også hatt prosjektansvar for SMARTere plast som vi har gjennomført på fire barneskoler dette året. Hun har også bidratt på videregående nivå, hatt ansvar for Sentralen UNG Gründer og vårt kommunikasjonsarbeid. Sammen med Henriette Fiskum Ranum, ansvarlig for videregående skole, Kim Østberg Larsen, ansvarlig for ungdomstrinnet, og meg har vi vært teamet i UE Oslos administrasjon dette året. VI har sammen jobbet for å skape størst mulig aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanningen i Oslo og stått på for å være brobyggere mellom skole og arbeidsliv.

Selv om usikkerheten knyttet til koronasituasjonen var stor de første månedene av året, fortsatte vi arbeidet med gjenoppbygging av aktivitet. Det ser vi at har gitt resultater, spesielt på ungdomstrinnet. Her er aktiviteten over doblet fra 2021, og vi nærmer oss det antall elevbedrifter som var i 2019. Det viser at arbeidet med oppfølging av lærere og utvikling av støttemateriell har gitt resultater. Gjennom koronapandemien har vi klart å øke antall elever i Ungdomsbedrift og Studentbedrift, men høsten 2022 har vi hatt en liten reduksjon. Et par store grupper har valgt bort ungdomsbedrift, men samtidig har det kommet nye til slik at reduksjonen i elever i ungdomsbedrift for året totalt kun er på 3,5%. Når det gjelder Studentbedrift har vi denne høsten mistet ett studium, men nye studier har kommet til slik at det totalt er en økning på 4%. I høyere utdanning har vi også jobbet videre med utvikling av Intraprenørskapsprogramet, og vi har samarbeidet med UE Norge og andre fylker for å lage det til et nasjonalt program. Utviklingen vil fortsette i 2023 under navnet "Innovasjon i praksis". Jeg er igjen imponert og stolt over hvordan Ungt Entreprenørskap Oslo har gjennomført dette året og resultatene vi sammen har skapt.

Jeg vil med dette få takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden. Jeg ser frem til et nytt godt entreprenørskapsår sammen med dere.

Siv Elin Dammen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oslo

Totalaktivitet for ulike utdanningsnivå i Oslo 2022

Aktivitet UE Oslo 2022
Smart plast majorstuen 1

SMART (BARNETRINNET)

I 2022 deltok vi i prosjektet "SMART: Plast i havet" i samarbeid med Handelens Miljøfond og Passion for Ocean. Gjennom høsten fikk 240 elever på 6. og 7. trinn på Lindeberg, Majorstuen, Haugenstua og Vollebekk skole jobbe med utfordringer knyttet til plast og plast i havet. Elevene brukte 3D-modelleringsprogrammet Ludenso Create for å lage prototyper av oppfinnelsene som enten skulle rydde strender og hav for plast, eller unngå at det havnet der i utgangspunktet.

Se film om SMART her

Make it Kuttet 2

ELEVBEDRIFT (UNGDOMSTRINNET)

Elevbedriftsaktiviteten på ungdomstrinnet tok seg kraftig opp i 2022, og vi var glade for at vi kunne arrangere et fysisk fylkesmesterskap i mars. 60 elevbedrifter deltok med stort engasjement og skaperglede. Fire elevbedrifter representerte Oslo også under det nasjonale elevbedriftsmesterskapet i mai. Der vant Rings'n things EB fra Nordseter skole 1. premie i konkurransen "Beste grønne entreprenør - Grønt og genialt". Lisa Pacini fra Oslo Montessoriskole ble årets entreprenørskapslærer i Oslo 2022.

Se film da Rings'n things EB ble overrasket etter å ha vunnet nasjonal konkurranse

Les saken om Fylkesmesterskap Elevbedrift i Oslo 2022

Les saken om Årets entreprenørskapslærer i Oslo 2022


1648151486956

UNGDOMSBEDRIFT (VIDEREGÅENDE SKOLE)

I 2022 var det 1215 elever fordelt på 21 videregående skoler og 13 ulike utdanningsprogram som hadde Ungdomsbedrift i Oslo.

9. mars kunne vi endelig invitere ungdomsbedriftene for skoleåret 2021-2022 til et nesten-fysisk fylkesmesterskap, et mesterskap i hybrid form. Vi inviterte til Sentralen i Oslo sentrum for live pitch på scene og avholdt digitale intervjuer med jury. Vi kåret vinnere i 14 konkurranser og plukket ut finalister til en fysisk finale i konkurransen i "Oslo beste ungdomsbedrift".

Finalen ble avholdt 24. mars på Sentralen i Marmorsalen med finalistene stolt plassert ved egendesignet stand, pitcher på scenen og med Oslos ordfører, Marianne Borgen, som sørget for en stemningsfull premieutdeling som prisutdeler. I NM for ungdomsbedrifter tok Oslo fem priser, hvorav to var førsteplasser.

Les mer om mesterskapsdagen 9. mars her.
Les mer om finalen og Oslos NM-lag her.

IMG 9791

STUDENTBEDRIFT (HØYERE UTDANNING)

I 2022 har det vært etablert 97 studentbedrifter med 282 studenter i Oslo. Fem av disse representerte Oslo under NM for studentbedrifter 7.-8. juni. Oslos representanter var LettBrett SB fra Handelshøyskolen BI, WeSocial SB fra Fagskolen Kristiania og Starta SB, PaSeaFix SB og Redek SB fra Høyskolen Kristiania. Starta SB stakk av med 1. plass i konkurransen "Beste videopitch", og Redek SB mottok hederlig omtale i "Beste Studentbedrift - i samarbeid med Ferd".

Les mer om NM for studentbedrifter 2022 her.

1635158169135

INNOVASJON I PRAKSIS (HØYERE UTDANNING)

Intraprenørskapsprogrammet vi piloterte i 2021 har fått nytt navn; Innovasjon i Praksis (IiP). IiP er nå en del av vårt tilbud som leveres på høyere utdanning i Oslo, og vi har sammen med UE Møre og Romsdal jobbet med å standardisere programmet for leveranse på nasjonalt plan. Innovasjon i Praksis ble gjennomført på to utdanningsinstitusjoner i 2022.

Les mer om en av gjennomføringene av programmet her.


Årsregnskap for 2022

Arsregnskap UE Oslo 2022 1
Arsregnskap UE Oslo 2022 2
Arsregnskap UE Oslo 2022 3
Arsregnskap UE Oslo 2022 4