Årsmelding 2022: Innlandet

Daglig leder har ordet

Oppsummering av 2022 ved Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Karin Ronning arsmedling februar 22 v2

2022 ble året da vi kunne gå tilbake til en mer normal hverdag, også når det gjelder gjennomføringen av UEs programmer og aktiviteter. Det har vært mye godt entreprenørskapsarbeid på skolene i Innlandet, og det er gledelig å se at vi har en solid økning på alle bedriftsprogrammene og på SMART. Vi har i mange år hatt god oppslutning om Elevbedrift i Innlandet. I 2022 kunne vi likevel notere en økning på hele 47 %! Dette viser at stadig flere lærere ser verdien av å jobbe med UEs programmer, og kanskje er det også effekten av de nye læreplanene som slår inn, med en tydeligere vektlegging av utforsking, kreativitet, problemløsning og kritisk tenkning.

På de videregående skolene ble det jobbet godt med ungdomsbedrifter også gjennom pandemien. På tross av at elevtallet i Innlandet stadig går nedover, har vi i 2022 en økning på nesten 10 % i antall elevtreff i Ungdomsbedrift. Dette er et positivt resultat! I 2022 startet vi et prosjekt mot helse- og oppvekstfag, for å vise lærerne mulighetene som ligger innenfor Ungdomsbedrift, og vi håper dette prosjektet etter hvert vil gi resultater i form av flere ungdomsbedrifter.

En ny samarbeidsavtale med Gudbrandsdal Energi var utgangspunkt for utviklingen av opplegget EnergiSMART, som vi startet opp i 2022. I EnergiSMART får 6./7.-klassinger jobbe kreativt og utforskende med å utvikle nye ideer knyttet til energibruk og strømsparing. I løpet av høsten startet vi med de første gjennomføringene, og tilbakemeldingene tyder på at opplegget har blitt godt mottatt. Totalt har vi en økning på elever i SMART-programmet på 55 %, sammenlignet med 2021.

En styrket satsing på høyere utdanning, med mål om å øke antall studentbedrifter, har også gitt gode resultater. Ungt Entreprenørskap ønsker å tilby programmer i hele utdanningsløpet, fordi man på denne måten får jobbet systematisk og over lang tid med å utvikle elevers og studenters entreprenørielle ferdigheter. Arbeidslivsrelevansmeldingen i høyrere utdanning poengterer verdien av studententreprenørskap, og er et sterkt incitament for utdanningsinstitusjonene til å styrke satsingen på dette arbeidet.

Også i 2022 har vi hatt gleden av å bli kjent med mange flotte elever og lærere, og vi får mange bekreftelser på at det vi driver med er viktig og betydningsfullt. Vi har blitt kjent med Louise, som gjennom arbeidet i ungdomsbedriften har fått tilbake troen på seg selv og kommet seg gjennom en vanskelig periode. Vi har blitt kjent med Kristine, som i starten av videregående ikke turte å åpne munnen i klasserommet, men som etter ungdomsbedriften og påfølgende studier nå kan holde innlegg i store forsamlinger uten problemer. Historiene er mange, og enkelthistoriene skapes ved at det er en systematisk og helhetlig tenkning i bunn. Dette gleder vi oss til å fortsette med i 2023!

Høydepunkter i 2022

UEI FMUB 2022

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter

Det hadde gått tre år siden sist, men torsdag 31. mars var det endelig tid for et fysisk fylkesmesterskap igjen! 42 ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Innlandet deltok. Både jury og gjester lot seg imponere av kreativiteten og engasjementet, og ikke minst skapergleden blant de unge.

Mange av ungdomsbedriftene hadde tatt tak i reelle problemer og prøvd å utvikle en løsning. Bærekraft engasjerer, og det samme gjør regionenes særegne kvaliteter. Kvalitetsprodukter av vilt, gjenbruk av klær, kløkost til kalv, interiørartikler av restbetong – dette var noen av forretningsideene vi fikk bli kjent med på årets mesterskap.

Fritt vilt UB fra Nord-Gudbrandsdal vgs ble kåret til Beste ungdomsbedrift i Innlandet og kvalifiserte seg dermed til NM. De andre som ble tatt ut til NM var Rysspilten UB fra Nord-Østerdal vgs, UB Discount fra Vinstra vgs, Sjokopærla UB fra Jønsberg vgs, samt Gardsprodukter UB og På hesteryggen UB fra Storsteigen vgs.

NM ble avviklet på Gardermoen i begynnelsen av mai, med 82 ungdomsbedrifter fra hele landet. Der vant På hesteryggen UB det som kanskje var den viktigste prisen av alle – nemlig lærerstudentenes pris for Beste læringsutbytte.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


UEI 1

Nytt inspirasjonsarrangement for ungdomsskoleelever

Onsdag 1. juni deltok 200 ungdomsskoleelever fra Innlandet på Ungt Entreprenørskap Innlandets nye arrangement INNspire. Formålet med dagen var å fremme kreativitet, skaperglede og framtidstro. Parallelt gjennomførte vi Fylkesmesterskap for elevbedrifter, og Gutta golfær fra Dovre ungdomsskole ble kåret til Innlandets beste elevbedrift.

INNspire skal være en arena der elevene får og gir inspirasjon, slik at drømmene og ideene deres kan få gode vekstvilkår. I år var Gudbrandsdal Energi med som samarbeidspartner. De ga en utfordring til elevene, som de jobbet med gjennom den første delen av dagen.

INNspire kom i stand etter at Ungt Entreprenørskap Innlandet fikk støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark for å skape et nytt innovasjonsarrangement for ungdomsskoleelever. Prosjektet går over tre år, og INNspire 2022 markerte avslutningen på første prosjektår.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


SB HINN Des22

Økt satsing på studentbedrifter

I 2022 signerte UE Innlandet en ny samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet. Intensjonen med avtalen er å skape tettere kontakt og videreutvikle samarbeidet knyttet til UEs programmer, spesielt Studentbedrift. I tillegg til å jobbe videre med utviklingen av studentbedrift som valgemne, er det også gjennomført en pilot med studentbedrifter i emnet "Krig, fred og fredsbygging".

I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter både på Høgskolen i Innlandet og på NTNU Gjøvik, for å skape økt oppmerksomhet rundt studentinnovasjon.

Fylkesmesterskap for studentbedrifter ble arrangert på Hub Lillehammer 4. mai. Artium SB ble kåret til beste studentbedrift og ble dermed Innlandets representant på NM for studentbedrifter.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


INN Arets entreprenorskapslaerer 2022

Årets entreprenørskapslærere i Innlandet

I 2022 feiret vi entreprenørskapslærerne både under Fylkesmesterskapet i mars og i anledning årets kåring som skjedde på høsten. På Fylkesmesterskapet var det vinneren fra 2021, Magnar Ellevold fra Nord-Østerdal vgs, som ble hedret. Høsten 2022 var det ny kåring, og denne gangen var det Lene Sørbråten og Irene Karin Nystuen frå Nord-Gudbrandsdal som vant utmerkelsen.

Lene og Irene Karin har i en årrekke jobbet med ungdomsbedrifter, både i programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling og innen Salg, service og reiseliv. I løpet av disse årene har de blitt en ressurs for UB-arbeidet både lokalt og på fylkesnivå, og de har hatt mange ungdomsbedrifter som har utmerket seg, både på Fylkesmesterskap og i NM.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


Energi SMART logo 2

EnergiSMART

I 2022 gikk startskuddet for UE Innlandets nye satsing på SMART, nemlig EnergiSMART. Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget var en ny treårig samarbeidsavtale med Gudbrandsdal Energi.

I EnergiSMART skal elever i 6./7. klasse få jobbe kreativt med problemstillinger knyttet til energi og strømsparing, et tema som har vært svært aktuelt i 2022.

Opplegget ble utviklet i løpet av vårhalvåret, og lansert i forkant av skoleåret 2022-23.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


Innlandet entrsamling nov22

Entreprenørskapssamling for lærere og forelesere

Rundt 60 lærere og forelesere deltok på entreprenørskapssamling på Lillehammer i november. For første gang arrangerte vi felles samling for alle tre utdanningsnivåene; ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning.

Målet med samlingen var å skape en arena for utveksling av kompetanse og erfaringer, samt å gi deltakerne konkrete verktøy som de kan ta med tilbake til klasserommet og sin entreprenørskapsundervisning. I tillegg ønsket vi å sette fokus på aktuelle temaer med inspirerende foredragsholdere - her bidro Didrik Hægeland, Dora Thorhallsdottir og Karl Fredrik Tangen med nyttige innspill og refleksjoner om bl.a. tenåringshjernen og livsmestring.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


LFED 2022 9

Leder for en dag

Torsdag 20. oktober inntok Louise Strømstad Brinkmann sjefsstolen i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) – for én dag. Louise var blant deltakerne på årets Leder for en dag, der 25 ledertalenter fra hele landet fikk skygge hver sin toppleder.

Louise ble valgt ut som Innlandets representant på bakgrunn av sin innsats som daglig leder for ungdomsbedriften UB Discount ved Vinstra vgs. Forretningsideen deres går ut på å lage en app som skal gjøre det enklere for kunder og bedrifter å håndtere bruken av gavekort og tilgodelapper. Louise har store ambisjoner på vegne av ungdomsbedriften, som hun ønsker å videreutvikle til et AS, og derfor ble det et høydepunkt på Leder for en dag da hun fikk pitche forretningsideen sin på et møte hos Finans Norge, med mer enn 60 tilhørere.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


INN praksisstudent

Praksisstudent fra Høgskolen i Innlandet

Kristine Næss går på master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og hadde praksis hos Ungt Entreprenørskap over en periode på 9 uker høsten 2022. Kristine var med på aktiviteter knyttet til SMART, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Innovasjonscamp og fikk et godt innblikk i UEs programmer i løpet av disse ukene.

I tillegg til å observere bidro Kristine aktivt, bl.a. med sine erfaringer i programmet Ungdomsbedrift. Hun var daglig leder i ungdomsbedriften Safeturn UB på Ringsaker videregående skole i 2015-2016 og satt igjen med mange positive opplevelser og ikke minst en enorm personlig utvikling etter dette året.

https://www.ue.no/innlandet/ny...


Aktivitetstall i 2022

I 2022 har aktivitetsnivået gått betraktelig opp, etter noen år med koronautfordringer. Totalt antall elevtreff viser en økning på 20 % fra 2021 til 2022. Det er verdt å legge merke til at fokus på de prioriterte programmene gir utslag også på elevtallene. Elevbedrift har en økning på 47 %, og ungdomsbedrift en økning på nesten 10 %. I tillegg har SMART en økning på 55 %.

Innlandet tall aarsmelding 2022