Årsmelding 2022: Vestland

Team Drommekonferanse2 2022

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover. Det trengs når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Elevene blir utfordret til å tenke bærekraftig i praksis når de jobber med SMARTere Teknologi, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er gjennom praktisk læring elevene lærer å bruke denne kunnskapen. De blir rustet til å møte og løse fremtidens utfordringer.

Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom arbeidsliv og skole. I den forbindelse er vi takknemlige for at våre samarbeidspartnere, tross pandemi støtter det arbeidet som organisasjonen gjør og ikke minst stiller opp der det trengs. Vi mener at de unge er viktig for bedriftene og bedriftene er avhengig av barn og ungdom for å lykke med fremtidens arbeidsmarked!

Tusen takk til teamet i Ungt Entreprenørskap Vestland, dere gjør en fantastisk innsats for ung skaperkraft!

Vi takker styret og våre viktige samarbeidspartnere.


Gry Sæterdal
Daglig leder

Her er høydepunkter fra 2022


Ungt Entreprenørskap fylte 25 år!

Se jubileumsfilmen når Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet besøkte Eid vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune for å overraske sin tidligere kontaktlærer Leiv Johnny Endal.

Årets entreprenørskapslærer Vestland 2022!

David Coates som er høyskolelektor og studieprogramleder ved Kristiania er kåret til «Årets entreprenørskapslærer i Vestland». Han har jobbet med 37 studentbedrifter siden 2017. Han ble både overrasket og beæret over å motta utmerkelsen fra Ungt Entreprenørskap Vestland.

Les mer her!

Drømmekonferansen for entreprenørskapslærere!

Drommekonferansen

Over 80 lærere fra Vestland fylkeskommune har fått faglig påfyll og er nå aktivt i gang med erfaringsdeling og nettverksbygging på DRØMMEKONFERANSEN.

Drømmekonferansen arrangeres i samarbeid med Stiftelsen Bergen Handelsgymnasium og
BI Norwegian Business School. I tett samarbeid med gode støttespillere fra næringslivet på Vestlandet, slike som NHO Vestlandet, Sparebanken Vest, Sparebanken Sogn og Fjordane, Deloitte og Bouvet har dette blitt en god dag for brobygging mellom skole og arbeids- og næringsliv.


Grunnskole

Kommuneavtaler i Vestland fylke

Kart over medlemskommuner 12 12 22p

Kommunemedlemskap er helt sentralt når vi skal tilby undervisningoppleggene til UE i grunnskolen. I 2022 fikk vi på plass flere kommunemedlemskap og vi ønsker å takke våre 27 medlemskommuner for tilliten og at vi nå kan tilby skolene gode undervisningsopplegg og oppfølging!

Barn løser komplekse samfunnsutfordringer i SMARTere teknologi

Undervisningopplegget SMARTere teknologi har fått 1800 6.trinnselever, fra hele Vestland fylke, til å løse utfordringer fra lokalt arbeids- og næringsliv. Skoler fra 12 kommuner stilte i Fylkesfinalen, og Lærdalsøyri skule, i Lærdal kommune, gikk til slutt av med seieren. Dette var første gang Lærdal var med i SMARTere teknologi

Les mer HER

Kurs 2022 3

Samarbeider med VilVite, Kraftlaben og NCE Seafood

Vi styrker laget rundt undervisningopplegget SMARTere teknologi. Januar 2022 var første gang vi fikk testet ut læringstilbudet «Kreativitet og entreprenørskap» som vi har sammen med VilVite. I 2022 besøkte vi 7 skoler som gjennom læringstilbudet fikk en forberedelse til SMARTere teknologi.

Sammen med vår medarrangør, Signe Bondhus-Jensen fra Kraftlaben i Odda, holdt vi lærerkurs i SMARTere teknologi digitalt i 2022. 81 lærere stilte til sammen på kursene. Dere kan lese mer HER.

Vi har også styrket vårt samarbeid med NCE Seafood. I 2022 hanket de inn tre bedrifter fra sjømatnæringen som laget problemstilling til SMARTere teknologi 2023.

20220914 093456489 i OS

Elevbedrift

14. september arrangerte vi Innovasjonscamp sammen med Q-Meieriene og VilVite. Ungdomsskoleelever fra Kleppestø ungdomsskole kom med ideer til fremtidens melkeprodukt. Vinnerløsningen ble vist på Q-Meierienes Innovasjonsdag 19.oktober. Les mer om innovasjonscampen HER.

Elevbedriftsmesser

Ungt Entreprenørskap Vestland arrangerte totalt 3 elevbedriftsmesser i 2022

22 elevbedrifter deltok frå Tysnes, Rå, Rådslien, Voss og Gimle skole.

Ebsunnfjord

Elevbedriftsmessa for skulane i Sunnfjord og Nordfjord vart arrangert i Førde samstundes som fylkesmessa for ungdomsbedriftene gjekk føre seg. 26 elevbedrifter deltok.

Gjensidige-prosjektet

UE Vestland har vore med på UE Norge sit Gjensidige-prosjekt som handlar om psykisk helse og livsmeistring. Vårt bidrag har vore å teste ut teamkontrakter for elevbedrifter under oppstart.

I samband med Gjensdige-prosjektet produserte UE Norge 2 videaor for Vestland. Begge til bruk av lærarar og elevar i heile landet. Den fyste videoen handler om etablering av elevbedrifter, og finnes her.

Den andre kan sjåast under

Okogkarriere

Økonomi og karriereval

600 elevar var med på økonomi og karriereval. I nordfylket i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og i sørfylket i samarbeid med Sparebanken Vest.


Videregående skole

Fylkesfesten og Vestlands beste ungdomsbedrifter!

Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 2022 ble gjennomført som én stor fest på to lokasjoner!

Les mer her

FMUB

Elever løser sjømatnæringens problemer

I samarbeid med NCE Seafood Innovation gjennomførte 900 elever i kystfylkene innovasjonscamper! Det hele ble sparket i gang hos Nordahl Grieg vgs den 26 august!

Innovasjonscampene sammen med NCE Seafood Innovation gikk for andre året på rad, og vi har enda større ambisjoner for årene som kommer!

Noen av elevene fra innovasjonscamp i 2021, hevdet seg i den internasjonale konkurransen EURONEXT BLUE Challenge Programme. Disse elevene jobbet med en ide som hadde sitt utspring fra innovasjonscampen!

Syretest

83 ungdomsbedrifter har syretestet ideene sine for 40 rådgivere fra næringslivet.

Mentorprogrammet ble videreført og utvidet!

Ungt Entreprenørskap har sammen med SRF gjennomført pilotprosjekt med mentorprogram for ungdommer. Rådgivere fra næringslivet har hjulpet ungdom som har etablert egne bedrifter via undervisningsprogrammet, Ungdomsbedrift. Høsten 2022 ble 25 mentorer koblet med hver sin ungdomsbedrift ved Danielsen, Sotra, og Sandsli vgs!

Leder for en dag

Kine-Helen Gullbrå Hilleren var daglig leder for Naturlig UB ved Amalie Skram videregående skole. De ble kåret til Vestlands beste ungdomsbedrift! Hun fikk gleden av å delta på «Leder for en dag» hvor hun har fulgt Ida Gravdal Haldorsen, daglig leder av Bjørvikaforeningen

Sjef i eget liv

Økonomiprogrammet Sjef i eget liv har blitt gjennomført på samtlige videregående skoler i Sogn og Fjordane i 2022. Programmet har blitt veldig godt mottatt av elever og lærere. 580 elever var med på å gjennomføre programmet. Sparebanken Sogn og Fjordane har ledet an gjennomføringen av programmet i skolene og har gjort en strålende innsats!


Høyere utdanning

Innovasjonscamper ved HVL

NM for studentbedrifter

7. og 8. juni ble NM for studentbedrifter gjennomført. Vestland stilte med en delegasjon på fire studentbedrifter fra Kristiania


Laerertanken

I 2022 styrket vi teamet med flere fantastiske medarbeidere! Bli bedre kjent med dem!