Årsmelding 2022: Rogaland

Gruppebilde Bore tullebilde

2022 ble året hvor arbeidsdagen og skolehverdagen sakte men sikkert kom tilbake til normalen etter pandemien. Vi ser tilbake på et år med stadig tilfang av nye skoler som ønsker å ta i bruk våre metoder. Det skyldes at vi i flere år har jobbet strategisk og målrettet med innsalg til skoleeiere over hele fylket og i 2022 så vi virkelig effekten av dette.

Økt satsing på videregående - nytt veikart for entreprenørskap i opplæringen

I 2018 ble "Veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen i Rogaland" vedtatt for første gang. Dette veikartet la føringer for hvordan vi, Rogaland fylkeskommune og skolene sammen kunne jobbe for å øke entreprenørskapsaktiviteten fram til 2022. Vi har siden den gang økt aktiviteten betraktelig på alle programmene vi tilbyr i den videregående skolen. Det var derfor med stor motivasjon vi gikk i gang med å revidere veikartet slik at vi kunne sikre videre satsing i årene som kommer. Sammen med representanter fra både opplæring- og næringsseksjonen i RFK, samt representanter fra to ulike skoler, jobbet vi fram et revidert Veikart for perioden 2023-2026. Dette ble vedtatt i Rogaland Fylkeskommune sitt Opplæringsutvalg i mai 2022. Det nye veikartet har fått tittelen "Unge verdiskapere" og har som visjon at "Vi utdanner verdiskapere- for å skape mere og inkludere flere!" Veikartet kan leses i sin helhet her.


Det ble satt ambisiøse mål i Veikartet og det førte til at Ungt Entreprenørskap fikk en lenge etterlengtet økning i driftsmidlene fra Rogaland Fylkeskommune i 2023. Målet er at dette økes ytterligere i årene som kommer, slik at vi sammen med skolene kan levere på de ambisjonene som er satt.


Det nye Veikartet var også tema på Rogalandskonferansen 29.-30. november hvor både Maria og Hege var på programmet foran 300 skoledere.

Stadig økning i grunnskolen

Både SMART, et ideverksted for 5.-7. trinn, og Elevbedrift har langt flere deltakende elever enn tidligere år. Elevbedrift er flaggskipet vårt på ungdomsskolen og aldri før har så mange elever drevet Elevbedrifter i Rogaland som i 2022! Det er gledelig å se at både flere nye skoler har kommet til og at flere skoler velger å utvide tilbudet slik at flere elever får mulighet til å lære gjennom å drive egen bedrift.

Det er også gledelig at flere ser våre metoder i sammenheng med andre målsetninger de ønsker å oppnå i skolen. Våre program bidrar i stor grad til elevmedvirkning hvor elevene opplever at de får påvirke sin egen skolehverdag og læring. Et eksempel på dette er Innovasjonscampen vi gjennomførte ved Lundehaugen Ungdomsskole i Sandnes i desember. Skolesjefen i Sandnes ønsket elevenes innspill på hvordan framtidens skole for 5.-10. trinn kunne se ut. Innspillene fra elevene skulle skolesjefen selv bruke i sitt eget høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet om framtidens skole. Dermed fikk elevene både vært med på en Innovasjonscamp hvor de fikk trene på problemløsning samtidig som de fikk representere seg selv som målgruppe og dermed gitt verdifulle innspill til de som faktisk kan utforme framtidens skole. Et inspirerende eksempel til etterfølgelse!


Endelig fysiske mesterskap igjen!

Det var med stor glede vi kunne ønske elever og lærer velkommen til fysiske mesterskap igjen! Vi kunne merke på stemningen i salen at det var lenge siden vi hadde møttes og det boblet av skaperglede, spenning og entusiasme!

I mars gikk Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter (VGS) av stabelen. På grunn av usikkerhet rundt korona-restriksjoner valgte vi å gjennomføre alle juryeringer digitalt og ungdomsbedriftene sto derfor ikke på stand. Alle kåringer var avgjort på forhånd og vi inviterte derfor til en heidundrende premieutdeling i Zetlitz-salen ved Stavanger konserthus. Det ble en helt utrolig fin dag hvor vi feiret arbeidet elevene hadde lagt ned i ungdomsbedriftene sine.


Hele fem bedrifter ble valgt ut til å representere Rogaland under NM for Ungdomsbedrifter i mai. Hvordan det gikk kan du lese under "Høydepunkter i 2022" litt lengre ned.

I april var det klart for Fylkesmesterskap for Elevbedrifter (ungdomsskole). Da var alle restriksjoner fjernet og vi kunne invitere til utstilling og premieutdeling både i Haugesund og i Sandnes. Totalt 850 elever deltok og det var kjekt å se stort spenn i de ulike forretningsideene elevbedriftene hadde!


Hvem som vant de gjeveste plasseringene kan du lese under "Høydepunkter i 2022" litt lengre ned.


Endringer i staben

Våren 2022 sluttet en bauta hos oss. Etter tretten år gikk Jan Erik Jakobsen videre i jobblivet og vi fikk muligheten til rekruttere en ny kollega. Tonnie Stensland begynte som rådgiver for VGS hos oss i august. Tonnie har yrkesfaglig bakgrunn med svennebrev i mediegrafikerfaget fra 2008 og ble uteksaminert fra lærerutdanningen YFL design og håndverk/medieproduksjon våren 2022. Det nokså ferske teamet på VGS hos oss gjør en glitrende jobb med å følge opp lærere i deres arbeid med å bruke entreprenørskap som undervisningsmetode.

Jubileumsfest

I 2022 var det 25 år siden Ungt Entreprenørskap ble etablert i Norge. Vi valgte å markere dette med en jubileumsmiddag under Nettverkssamlingen for lærere i Stavanger i oktober. 80 lærere deltok på samlingen og vi inviterte i tillegg styret og samarbeidspartnere til jubileumsmiddagen. Det ble en svært fin kveld med historiske tilbakeblikk og hyggelige hilsener fra gode venner. Ekstra stas var det at elever fra restaurant- og matfag ved Jåttå VGS overtok kjøkkenet ved Clarion Hotel Energy og både lagde maten og serverte gjestene. Det var nydelig mat og god stemning gjennom hele kvelden! Takk til Rogaland Fylkeskommune som gjorde jubileumsmiddagen mulig!

IMG 1354
IMG 1414
IMG 1349 2

2022 Illustrasjon kommuneavt Rogaland

Kommuneavtaler

Kommunene merket med grønt i kartet hadde i 2022 samarbeidsavtale med oss. Disse er:
Vindafjord, Tysvær, Sveio, Haugesund, Karmøy, Bokn, Suldal, Strand, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim og Sokndal.
Kommunene får tilgang på våre grunnskoleprogrammer, undervisningsmateriell, veiledning og kurs for lærere, samt deltakelse på arrangementer i vår regi.


Aktivitetsoversikt 2022

Antall elever som har deltatt i de ulike programmene våre. (Tall fra 2022 i parentes)

SMART: 1.829 (1.244)

Elevbedrift: 1.790 (1.507)

Innovasjonscamp Ungdomsskole 1.043 (436)

Ungdomsbedrift: 1.161 (1.131)

Innovasjonscamp vgs: 1.618 (969)


Høydepunkter i 2022


En stor takk!

Jeg er en stolt og takknemlig leder. Det var godt å komme tilbake til en noenlunde normal arbeidshverdag og erfare at skolene sto klare til å ønske oss velkommen inn etter et par år med uforutsigbarhet. Jeg har virkelig et veldig dyktig lag med rådgivere som følger opp lærere og elever ved skoler over hele Rogaland! I 2022 satte vi ny rekord i antall deltakere i flere av programmene våre, vi har en følelse av at det "kreler" av entreprenørskap i klasserom fra Dalane i sør til Haugalandet i nord! Det er en god følelse!

Jeg er STOLT over at laget vårt strekker seg så langt for å levere kvalitet. Så er jeg TAKKNEMLIG ovenfor alle de lærerne som ønsker å bruke entreprenørskap som metode for å gi elevene sine en praktisk, virkelighetsnær og relevant skolehverdag.

UNGT ENTREPRENORSKAP 2020 c Fotograf Siv Sivertsen 4

Jeg ønsker å takke medarbeidere, styret, medlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid og god innsats gjennom 2022. Jeg ser fram til fortsatt høy aktivitet slik at vi kan dele opplevelser og store øyeblikk sammen også i årene som kommer!

Maria Aasbø,
Daglig leder, UE Rogaland


Årsregnskap og balanse 2022

Årsregnskap UE Rogaland 2023
Balanse UE Rogaland 2023