Årsmelding 2022: UE Norge

Ungt Entreprenorskap Norge2

Brobygger for fremtidens kompetanse

I 2022 rundet Ungt Entreprenørskap 25 år som ideell organisasjon. Sterk, livskraftig og med høyere aktivitet – og større effekt - enn noen gang tidligere. Over 90 % av norske kommuner er nå medlemmer i Ungt Entreprenørskap. Vi har de siste årene valgt å prioritere kreativitets- og entreprenørskapsprogrammene fordi de omfatter flere timer og dermed gir mer læring og effekt for de unge. Nye læreplaner i grunnutdanningen ble innført under pandemien i 2020, og i 2021 kom en stortingsmelding om mer praksis og arbeidsrelevans i høyere utdanning. Nå som samfunnet er friskmeldt og skolen åpen igjen opplever vi økt interesse fra lærere og forelesere på alle trinn:

Graf 22 1
  • I kreativitetsprogrammet Smart på barnetrinnet hadde vi en vekst på 27 % siste år og en dekning på landsbasis på 30 %.
  • I Elevbedrift på ungdomsskolen hadde vi en vekst på 44 % og en dekning på 25 % på landsbasis.
  • I Ungdomsbedrift i videregående skole hadde vi en vekst på 10 % fra forrige år og en dekning på 20 % på landsbasis.
  • I Studentbedrift i høyere utdanning hadde vi en vekst på 25 % fra året før.


I tillegg til vekst i aktiviteten ser vi også at kvaliteten i arbeidet er god. Et bevis på dette er når våre ungdommer hevder seg i internasjonale konkurranser. Også dette året deltok våre nasjonale vinnere i Ungdomsbedrift og Studentbedrift i EM under entreprenørskapsfestivalen Gen-E i Tallinn i Estland, og MMEDS SB fra NTNU i Ålesund vant prisen UniCredit Future Award mens daglig leder Iver Høgden Mæle fra ungdomsbedriften HC Sealift og Hvam videregående skole vant lederpris.


Dyktige, ambisiøse og engasjerte kolleger i hele landet har gjort en kjempeinnsats i 2022, og gjennom arbeidet har de utgjort en forskjell. Vi får jevnlig tilbakemeldinger både fra elever, foreldre og lærere om at Ungt Entreprenørskap har bidratt til å endre livet for mange unge. Gjennom våre programmer får de jobbe med noe de selv er opptatt av og brenner for, og dermed øker motivasjonen for å gjøre en innsats.

Ett bevis på effekten av UE fikk vi fra stortingspolitiker Torbjørn Vereide som fortalte sin historie i forbindelse med Ungt Entreprenørskap sitt 25-årsjubileum.

2022 ble også et år med strategiske prioriteringer i Ungt Entreprenørskap. Hele organisasjonen, inkludert rådgivere og styremedlemmer ute i fylkene, har deltatt i arbeidet med å ta fram strategien og peke ut retning og mål for den kommende fireårsperioden (2022-26). Vår ambisjon er å tilby kreativitet, entreprenørskap og økonomiopplæring til enda flere unge – i hele landet og i hele skoleløpet. Samtidig med at vi ønsker å nå enda flere unge med Ungt Entreprenørskap sitt tilbud, så er vi også opptatt av å ha god kvalitet i leveransene, og vi har ambisjon om å jobbe enda mer effektivt – som ‘Ett UE’.

Grete3

Jeg er stolt av både innsatsen og resultatene vi sammen har skapt dette året. Med på laget har vi også uvurderlige og trofaste støttespillere i skolen, kommuner og fylkeskommuner og i privat næringsliv. Tusen takk til alle dere for den tilliten og støtten dere gir oss, det er avgjørende for at vi kan bygge kompetanse hos unge og gjøre en forskjell. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og det skal vi være også i fremtiden.

Innovatører trengs overalt!


Grete Nykkelmo, Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge


Nøkkeltall 2022

Tidslinje 2022 Ungt Entreprenorskap

Antall elever i Ungt Entreprenørskap sine kjerneprogrammer i 2022 (tall for 2021 i parentes):

Antall elever i Smart: 19.035 (14.935)
Antall elever i Elevbedrift: 16.848 (11.618)
Antall elever i Ungdomsbedrift: 12.586 (11.439)
Antall elever i Studentbedrift: 1.068 (857)


Høydepunkter 2022

NM for studentbedrifter

7.-8. juni 2022 ble Norgesmesterskapet for studentbedrifter arrangert på NHO og Forskningsparken. Arrangementet hadde deltakelse fra 88 studenter, 14 forelesere og 23 frivillige fra næringslivet og arbeidslivet. NTNU Ålesunds studentbedrift MMEDS SB vant Norgesmesterskapet og gikk videre til den europeiske konkurransen, Gen-E, hvor de konkurrerte mot 20 andre land for å bli Europas beste studentbedrift. MMEDS SB vant prisen for mest innovative og bærekraftige forretningside (Unicredit Future Award 2022).


Studentbedrift.no

I september 2022 ble det lansert nye nettsider for studentbedrifter, studentbedrift.no, som inkluderer oppgraderte løsninger for registrering og en fornyet faglig innhold. Nettsidene er nå bedre tilpasset studentenes behov med forklarende videoer og tekster som er enkle å forstå.


NM Ungdomsbedrift

NM Ungdomsbedrift ble avholdt på Thon Congress Gardermoen 2-3 mai. 82 ungdomsbedrifter, 82 lærere, 62 UE-ansatte og 68 jurymedlemmer deltok, i tillegg til representanter på Års- og rådsmøtet. Se oversikt over alle ungdomsbedrifter som deltok.

HC Sealift UB fra Hvam videregående skole, Viken, ble kåret til Norges Beste Ungdomsbedrift 2022. Se resultatlisten her.

På totalvurdering av NM gir 96 % av jurymedlemmene, 95 % av lærerne og 74 % av elevene toppkarakteren 5 og 6. På spørsmålet om UE har lykkes med å leve opp til sin visjon «inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier» på NM bekreftes dette av 96 % av jurymedlemmene, 85 % av lærerne og 74 % av elevene. 93 % av elevene sier at de vil anbefale UB til andre elever


Ungdomsbedrift.no - ny nettside for elever

UE Norge lanserte ny nettside ungdomsbedrift.no for elever til skolestart i august. Registreringsløsningen er en del av nettsiden slik at elevene vil oppleve hele prosessen med å registrere, drive og avvikle bedriften som sømløs. Nettsiden ble utviklet basert på innsiktsstudie gjennomført høsten 2021, samt brukerinvolvering og – testing gjennom våren og sommeren 2022. Tilbakemeldingene er at nettsiden er brukervennlig og lett å navigere i. I tillegg sier elevene at det faglige innholdet er presentert på en måte som treffer dem godt med korte tekster, forklaring av vanskelige begreper og bruk av inspirerende videoer.


Euronext Blue Challenge Programme

Sammen med Oslo Børs (Euronext) setter Ungt Entreprenørskap søkelys på den blå næringen og bærekraftig blå innovasjon, og Norges beste ungdomsbedrift innen bærekraftig blå innovasjon ble Pabulimaris UB fra Thora Storm videregående skole. De vant den nasjonale finalen i Euronext Blue Innovation Award, og representere Norge i den europeiske konkurransen som foregikk i mai. Pabulimaris UB leverer et alternativt og bærekraftig helsefôr for oppdrettslaks. I november besøkte elevene i ungdomsbedriften Oslo Børs der de presenterte forretningsideen sin og fikk ringe i børsbjellen på broen i det ærverdige bygget.


Elevbedrift

2022 var et svært godt år for Elevbedrift. Aldri tidligere har så mange elever gjennomført programmet med nesten 17000 elever, 26% av alle elever. Nye elevbedrift.no ble utviklet og lansert.

Fokuset her er forenklet innhold og at mye av innholdet blir formidlet via filmer.

Elevbedrift er styrket gjennom prosjekter og samarbeidspartnere. Disse tilfører finansiering og kompetanse for å utvikle materiell og eksempler.

Gjør noe med det!

I samarbeid med Kommunalbanken utvikler elevene bedrifter innen sosialt entreprenørskap i prosjektet Gjør noe med det! Vinnerbedriften dette året ble Dilldall EB fra Agder.

Grønt og Genialt!

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet utvikler elevene bedrifter som jobber med bærekraftig forbruk. I konkurransen Beste Grønne Entreprenør ble Rings and Things EB fra Oslo vinner.

Spis #MerAv

I samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Norges sjømatråd utvikler elevbedriftene produkter eller tjenester med mål om at vi skal spise summere i kategorien Spis #MerAvGrovtGrøntogBlått». Vinner ble Sunt og Godt Elevbedrift fra Grålum ungdomsskole i Viken.


SMART plast og AR teknologi

I 2022 fikk UE støtte fra Handelens Miljøfond til prosjektet SMART Plast. Prosjektet har som hovedmål å redusere plastforsøpling gjennom å øke unges (9-12 åringer) kunnskap og bevissthet rundt Norges plastproblem. Elevene blir utfordret til å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. I løpet av 2022 har 874 elever, fordelt på tre fylker og 18 skoler deltatt. Bevilgningen har også gjort det mulig å jobbe med elev og læremateriellet til programmet SMART.

Elevene har også fått muligheten til å 3D-modellere løsningene sine og se dem i AR (Augmented Reality). Et praktisk eksempel på AR teknologi er appen IKEA Place, hvor du kan se IKEA sine møbler i full skala plassert inn i ditt eget hjem. AR-teknologi er foreløpig en ganske ny teknologi i skolesammenheng og det er derfor moro at UE kan tilby dette i samarbeid med teknologibedriften Ludenso AS som UE har et faglig samarbeid med.

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjevinningen og reduserer forbruket av plastposer, og nå også “Smart plast”. Les mer om Handelens Miljøfond her.

SMART plast

Leder for en dag

Årets utgave av Leder for en dag ble avviklet sammen med markering av Ungt Entreprenørskap sitt 25-årsjubileum den 20. oktober. 25 ledertalenter fra hele landet som gjennom året hadde utmerket seg i arbeidet med Ungdomsbedrift eller Studentbedrift fikk testet sine lederegenskaper sammen med ManpowerGroup, de skygget hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag, og de møttes til felles nettverkssamling med sine respektive ledere for å feire 25 med Ungt Entreprenørskap i Norge. Les mer om arrangementet.


Årets entreprenørskapslærer

I samarbeid med hovedorganisasjonen Virke kåret vi årets entreprenørskapslærer Christian Wang fra Bodø videregående skole. Christian er lærer på tilrettelagt opplæring, og bruker metoden Ungdomsbedrift for å gjøre elevene klar for arbeidslivet, og for å få bedriftene til å se muligheter for inkludering av elever med funksjonsnedsettelser. Les mer om Christian Wang og Årets entreprenørskapslærer.


Styret i Ungt Entreprenørskap 2022

Styret for Ungt Entreprenørskap Norge har bestått av styreleder Maalfrid Brath (leder, ManpowerGroup), Gjermund Løyning (NHO), Janne Flessum (Gjensidige) Tone Allum (UE Telemark), Hege Lunder (Virke), Tom Erik Myrland (Ferd), Kristin Holm Jensen (KS), Trude Tinnlund (LO) samt møtende varamedlem Thom Jambak (Utdanningsforbundet).


Prosjekter og utvikling sammen med samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere UE Norge

- I samarbeid med Gjensidige har vi gjennomført en pilot der målet har vært å skape arenaer som styrker unges psykiske helse. Størst fokus har vært på ungdomsskoletrinnet gjennom programmet Elevbedrift. Som del av prosjektet har vi sammen med MOT utviklet og gjennomført egen modul for å styrke inkludering, samarbeid og arbeidsmiljø. Det er utviklet og gjennomført kurs for lærere i fem fylker med tema den sosiale dimensjonen av bærekraft gjennom UEs metoder for læring. Det er gjennomført Innovasjonscamper for sykepleierutdanning der studentene har jobbet med å finne tiltak fundert i sykepleiefaget, som kan forebygge psykisk uhelse, forbedre psykisk helse og skape livsmestring hos unge. Vi har etablert samarbeid med lærerutdanningen i Østfold og gjennomført pilot der tema var livsmestring og psykisk helse. Helse- og oppvekstlærere har vært på fagsamling om psykisk helse. Målet er at disse lærerne skal benytte Ungdomsbedrift som metode innen tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring. Samarbeidet med Gjensidige er kommunisert i sosiale medier og gjennom en podcast med bærekraftsansvarlig Bente Sverdrup i Gjensidige

- I samarbeid med KBN har elever i ungdomsskolen hatt fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraft gjennom programmet Elevbedrift. Elevene har fått vist frem sitt engasjement gjennom lokale messer, regionale messer og nasjonal kåring.

- Grønt og Genialt! I samarbeid med Barne- og familiedepartementet utvikler elevene bedrifter som jobber med bærekraftig forbruk. I konkurransen Beste Grønne Entreprenør ble Rings and Things EB fra Oslo vinner.

- Spis #MerAv. I samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Norges sjømatråd utvikler elevbedriftene produkter eller tjenester med mål om at vi skal spise sunnere i kategorien Spis #MerAvGrovtGrøntogBlått». Vinner ble Sunt og Godt Elevbedrift fra Grålum ungdomsskole i Viken.

- Sparebank1 Nord-Norge og Sparebank 1 Midt-Norge. finansierer revidering av programmet Sjef i eget liv! Prosjektet hadde oppstart på våren og høsten ble brukt til en anbudsprosess der flere IT-miljøer meldte interesse for å utvikle den nye digitale løsningen. Oppdatering av programmet vil bli ferdigstilt til skolestart 2023.

- I samarbeid med NCE Seafood Innovation har UE i fire kystfylker gjennomført 8 Innovasjonscamper med oppdrag fra Nutrimar, Patogen, Lerøy Seafood, Cargill og Grieg Seafood. Elever fra videregående skoler har kommet med forslag innen sunn mat og økt sjømat konsum, økt verdiskapning i havbruksnæringen og reduksjon av plastforbruk i havbruksnæringen.

- FN-sambandet og UE Norge samarbeider på området bærekraft, der FN-sambandet holder foredrag om bærekraftig utvikling i klasser som har Elevbedrift eller Ungdomsbedrift.

- Storebrand gjennomførte digital ‘syretesting’ av forretningsideer for ungdomsbedrifter fra hele landet i desember. 51 ungdomsbedrifter søkte, og 29 ungdomsbedrifter deltok. 10 av de som deltok vant utviklingsstipend og mentortimer.

- UE Norge har gjennom midler fra LMD en egen satsting rettet mot UB i Naturbruk og Restaurant- og matfag. Satsingen er gjennomført i fem fylker som rekrutterte lærere og gjennomførte aktiviteter med elevene. I september arrangerte UE en samling for deltakende lærere på Senja.

- Samarbeidet med Eikmaskin, samt Eiksenteret Midt Norge og Eiksenteret Sarpsborg startet opp i august. Her satser vi på UB i yrkesfagene Naturbruk, Teknologi- og industrifag, Salg, service og reiseliv og Bygg- og anleggsteknikk i Trøndelag og Viken/Østfold. Eiksentrene har stilt opp og holdt inspirasjonsforedrag om ledelse på lederkurs i Trøndelag.

- UE deltok i prosjektet «Euronext Blue Challenge Programme» sammen med Euronext (Oslo Børs) og JA Europe. Målet var å inspirere ungdom til å satse på bærekraftige og innovative forretningsideer innen den blå økonomien. Fem ungdomsbedrifter deltok.

- Gjennom prosjektmidler fra Citi Foundation har UE tilpasset Ungdomsbedrift for elever på tilrettelagt i Viken (Østfold). UE Viken har gjennomført klasseromsbesøk, hatt opplæring av lærere og gjennomført lærersamling der erfaringsdeling har hatt fokus.

- Alle ungdomsbedrifter og studentbedrifter har fra august fått tilbud om å bruke Fikens regnskapsprogram gratis. Vi vet at regnskap er vanskelig for mange, og dette tilbudet bidrar til å kvalitetssikre og gjøre jobben lettere for elevene og studentene. Fiken gjennomførte webinar

- Forbrukerrådet og Ungt Entreprenørskap har inngått en samarbeidsavtale der hovedmålet er å øke de unges kunnskap om sine rettigheter som forbrukere, øke kompetansen deres innen personlig økonomi, samt øke deres forståelse og kunnskap om bærekraftige valg. Samarbeidet omfatter programmene Økonomi og karrierevalg og Sjef i eget liv!

- HEInnovasport er et internasjonalt prosjekt i fem land som har som mål å forbedre innovasjons- og entreprenørskapskapasiteten til deltakende idrettshøyskoler. Tema er å bekjempe fysisk inaktivitet, som er en stor risikofaktor for sykdom og for tidlig død. HEInnovasport-prosjektet vil styrke innovasjonskapasiteten gjennom målrettede tiltak, og utveksling av beste praksis på innovasjon og entreprenørskap. Prosjektet ledes av Norges Idrettshøgskole.

I 2022 har UE fått midler fra Handelens Miljøfond til prosjektet Smart Plast. Prosjektet har hatt som hovedmål å redusere plastforsøpling gjennom å øke 9-12 åringer kunnskap og bevissthet rundt Norges plastproblem.Elevene blir utfordret til å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. I løpet av 2022 har 874 elever, fordelt på tre fylker og 18 skoler deltatt. Elevene har fått muligheten til å 3D-modellere løsningene sine og se dem i AR, et tilbud vi gir i samarbeid med Ludenso AS.

Smart Sjømat, delfinansiert av NFD, har hatt fokus på kunnskap om sjømatnæringen, og å skape nysgjerrighet, vitetrang og motivasjon for at barn og unge skal spise mer sjømat. Elevene har blitt invitert til selv å utforske dette temaet. Til sammen har vi gjennomført aktiviteter for 284 elever og 41 lærere i to fylker. Tilbakemeldingene viser at målgruppen har fått kombinert teori med praktiske ferdigheter og prosjektet har senket terskelen for å invitere lokale sjømataktører inn i skolen.


Politisk forankring


Ungt Entreprenørskap sitt innspill til Utsynsmeldingen:

  • Arbeidslivsrelevans må økes ved å tilby flere praktisk rettede muligheter. Det er viktig at programmer som fungerer godt i dag blir styrket i tillegg til at nye tiltak blir satt i gang.
  • Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner i   distriktene må stimuleres fra det offentlige gjennom insentiver og krav til rapportering på aktivitet og resultater.
  • Kompetansekrav i det grønne skiftet (bærekraft) bør ha et tydelig fokus på praktisk erfaring og ikke bare teoretisk forståelse. Program og metoder som gir mulighet til å få praktisk og virkelighetsnær erfaring innen bærekraft må styrkes.


Innspill til Stortingsmelding om 5.-10. trinn:

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om 5.-10.trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre.

Vi ønsker at Kunnskapsdepartementet i arbeidet med denne Stortingsmeldingen kan:

  • Motivere flere kommuner og skoler til å ta i bruk praktiske undervisningsmetoder –som Elevbedrift og Smart
  • Styrke og prioritere eksisterende program og tiltak som har påvist læringseffekt

Økonomi 2022

FINANSIERING

Ungt Entreprenørskap er finansiert av private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen foregår både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 11 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering. I 2022 hadde organisasjonen 27,43 % privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner).

UE finansiering 2022
UE finansiering 2022 2

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og datterselskapet UE Forlag AS.

KOSTNADER

Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 104,6 årsverk fordelt på 114 tilsatte per 31.12.2022. UE Norge hadde 12 av disse årsverkene, de øvrige er ansatt i de 11 fylkesorganisasjonene. Gjennomsnitt er 8,72 årsverk i hver organisasjon. Arrangementskostnader er hovedsakelig knyttet til Fylkesmesterskap og Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. 2022 er etter omstendighetene et normal-år med fysiske samlinger etter unntaksårene 2020 og 2021 hvor Covid-19 gjenspeilte seg i både nedjusterte kostnader, og inntektsfall.

UE kostnander 2022
UE kostnader 2022 2

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader på organisasjonsnivå. Transaksjonene består av intern overføring av midler UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og datterselskapet UE Forlag AS.

ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE kan lastes ned her

REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE AS kan lastes ned her

UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG AS

UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG AS driver forlagsvirksomhet som produserer og selger læremateriell for Ungt Entreprenørskap. Selskapet har lokasjon i Oslo og er et heleid datterselskap av Ungt Entreprenørskap Norge.

Styret i Ungt Entreprenørskap Forlag AS: Grete Ingeborg Nykkelmo (styreleder), Torild Mohn og Kjell Vidar Jørgensen.

Revisor: PricewaterhouseCoopers AS.

Ungt Entreprenørskap har rettighetene til materiellet som blir utviklet og distribuert gjennom Ungt Entreprenørskap Forlag AS.

Ungt Entreprenørskap Forlag AS har et årsresultat i 2022 på kr. 5690.

ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG kan lastes her (pdf)

REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP FORLAG kan lastes ned her (pdf)