Årsmelding 2022: Arktis

2022: Året som skulle bli normalt

Da 2022 begynte, hadde vi håpet at vi endelig kunne ta fatt på nye prosjekter og aktiviteter etter to år med pandemi og nedstenginger. Vi var klare for en ny start, men dessverre skulle også dette året by på utfordringer.

En ny koronanedstengning traff oss hardt i januar og februar, og medarbeiderne i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark (UETF) måtte nok en gang legge om planene. Men til tross for dette klarte vi å tilpasse oss situasjonen og fortsette med vårt arbeid. På høsten ble vi igjen rammet av en uforutsett hendelse, nemlig lærerstreiken som frøs mye av vår aktivitet på mange av de største skolene i fylket.

2022 skulle altså by på nye utfordringer. Vi måtte vektlegge nye måter å nå ut til målgruppene våre, og være minst like tilpasningsdyktige som året før. Starten var tung, men tross alt har vi fortsatt vært i stand til å levere godt på prosjektene våre og oppnådde gode resultater i 2022. På slutten av året var vi svært fornøyd med å kunne vi rapportere inn:

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2022: En vellykket gjennomføring tross pandemien

Til tross for pandemiens nedstenging, var vi i stand til å møte utfordringene og gjennomføre et vellykket fysisk fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Mesterskapet ble avholdt i flere byer i Troms og Finnmark; Harstad, Tromsø, Alta og Vadsø. Hundrevis av seere kunne følge med på en felles strømmet sending, som var en stor suksess. Nesten alle videregående skoler i fylket kunne prise seg med minst én gullmedalje, men det var skolene i Harstad og Båtsfjord som ble storeslem.

Vi lærte masse av denne gjennomføringen, spesielt i når det kommer til å koordinere et så stort arrangement. Det har gjort at vi har justert hvordan mesterskapet skal gjennomføres i 2023, da det ble vedtatt at vi endelig er klare for å forsøke å gjennomføre ett felles, fysisk mesterskap på tvers av fylkesgrensene.

Eventbilder 97 min

NM-prepping ledet til gull

I 2022 satset Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark på å forberede ungdommene som skulle delta på NM for ungdomsbedrifter mer enn tidligere, og resultatene var bemerkelsesverdige. Med god hjelp fra Innovasjon Norge Arktis lyktes UETF med å samle fem ungdomsbedrifter fra hele fylket på Jekta Storsenter, hvor de fikk to dager målrettet kursing i sine NM-kategorier fra erfarne samarbeidspartnere.

Denne ekstra innsatsen førte til at Troms og Finnmark oppnådde gode plasseringer i mange kategorier, og til og med et NM-gull i kategorien for beste regnskap for ungdomsbedriften "Roasted UB" fra Vadsø videregående skole. Vi er svært stolte av ungdommene som deltok i konkurransen, og vi er glade for å se at både deres og vår innsats gir resultater.

"Å stå der fremme i salen når navnet til Roasted UB ble ropt opp - det mitt aller beste UE-minne. Fy søren så stolt! Det er den første NM-tittelen vi har tatt siden jeg startet i jobben som Daglig Leder, det blir NM Prep i 2023 også for å si det sånn!"
Liv Brandvoll, daglig leder i UETF
Ungdomsbedrift NM 22 17 min

Skaperkraft i Harstad-regionen

Hålogalandsrådet arrangerte Skaperkraft for første gang den 23. februar med målsettingen om å samle unge voksne for å skape en arena for samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og å fremme entreprenør- og gründerskap i Hålogalandsregionen. Ungdomsskoler, videregående skoler og UIT var involvert, og alle unge i regionen ble oppfordret til å delta.

Ungt Entreprenørskap Nordland deltok i Narvik, mens Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark deltok i Harstad. Gjennom et felles opplegg fikk publikum innsikt i hva Ungt Entreprenørskap er, og fikk møte to ungdomsbedrifter fra hver av fylkene som pitchet sine idéer. Det å la folk bli kjent med oss gjennom elever som har vært gjennom programmene våre virket svært positivt og er noe vi vil bygge videre på i fremtiden.

Utvidelse av lærerutdanningen

En sentral del av arbeidet vårt er å støtte lærere som ønsker å inkludere entreprenørskap og innovasjon i sin undervisning. I 2021 ble prosjektet "Fremtidens Brobyggere" lansert ved lærerutdanningen på UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, og det var en stor suksess. "Fremtidens Brobyggere" er et omfattende prosjekt som har som mål å lære opp fremtidens lærere i våre programmer og pedagogisk entreprenørskap generelt. I 2022 utvidet vi satsningen til å inkludere lærerstudenter ved UiT i Alta. Vi mener at lærerne er våre viktigste støttespillere, og derfor er det avgjørende å gi dem verktøyene de trenger for å inspirere elevene til å tenke nytt og skape verdi i samfunnet.

Lærerstudentene som deltok i prosjektet fikk en grundig opplæring i entreprenørskap og innovasjon, og fikk etter hvert teste ut sine egne entreprenørskapsprosjekter i praksis på skoler over hele Troms og Finnmark. Vi er stolte over at vi klarte å lære opp 94 lærerstudenter som gjennomførte våre programmer med 788 elever på 23 forskjellige skoler.

"På to år har lærerutdanningen blitt mitt favorittprosjekt som jeg jobber med i Ungt Entreprenørskap. Det krever en del jobb, men det når man ser at studentene endelig "skjønner det" så får de så mye eierskap til det. Jeg tror at det fleste vil ta det med seg videre inn i sine lærerliv etter studiet også."
Tina Louise Myreng Prosjektleder UETF

Senjakonferansen: Sør-i-nord

UETF deltok på Senjakonferansen for andre år på rad i 2022. Konferansen er en spennende satsning fra sentrale aktører i Midt-Troms for å rette fokus på de unges stemmer. Det snakkes mye om ungdommer og deres valg, men Senjaforum som står bak konferansen har snudd på den dynamikken ved å faktisk snakke med ungdommene i regionen. UETFs bidrag besto i å gjennomføre en innovasjonscamp for ungdoms- og videregående skole, med fokus på bolyst og få tilflytting til Nord-Norge.

Ungdommene hadde mange idéer for hvordan man kan øke tilflytting til Senja-området ved å legge til rette for «sør-i-nord». Det var flott å se så mange ungdommer som var interessert i å lære mer om karrieremuligheter i regionen og hvordan de kan bidra til å skape en positiv fremtid for seg selv og sine samfunn.

Arctic Innovation Week

Arctic Innovation Week (AIW) er en årlig innovasjonsfest som arrangeres av Innovasjon Norge Arktis, og i 2022 ble det gjennomført for fjerde gang. Som en del av AIW, har UETF tidligere gjennomført arrangementer i tilknytning til innovasjonsuken. I 2022, ble det imidlertid fokusert spesielt på unge gründere gjennom «AIW UNG». På vegne av Innovasjon Norge Arktis og fylkeskommunen, mottok vi tildelte midler til å gjennomføre entreprenørskapsaktiviteter med barn og unge i hele fylket på tvers av alle utdanningsnivå.

Innovasjon og entreprenørskap handler om å se muligheter og handle på dem. Hvis løsningene på mange av verdens utfordringer skal komme fra Nord-Norge, må vi lete etter friksjon og ulike utgangspunkt som kan skape gnister til innovasjon, drivkraft og nye tenkemåter. Derfor var årets tema under AIW "Frampek": Fokus på fremtidsrettede løsninger og møteplasser.

Samarbeidet kom på et strategisk viktig tidspunkt, like etter lærerstreiken, noe som førte til at mange lærere i fylket var litt forsinket med å starte årets entreprenørskapsaktiviteter. Støtten vi mottok for å gjennomføre AIW gjorde at vi kunne kickstarte høsten med noen uker stappfulle av entreprenørskapsaktiviteter. Dette inkluderte en innovasjonscamp med realfagselever på Kongsbakken videregående skole i Tromsø i samarbeid med Vitensenteret i Nord. Dette ledet til etableringen av de første ungdomsbedriftene innen realfag i Troms og Finnmark. Vi er glade for å ha bidratt til å inspirere og støtte unge gründere på deres vei mot suksess, og ser fram til å samarbeide med Innovasjon Norge Arktis for AIW i 2023.

AND05631 min

Fra Båtsfjord til Istanbul

Noen ganger handler det om å være på rett sted til rett tid. En tilfeldig telefon i oktober 2022 peilet oss inn på en internasjonal innovasjonscamp i samarbeid med TOYOTA og JA Europe, hvor de var ute etter ungdommer som ønsket å delta. Tema for campen var grønn omstilling og hydrogenteknologi, og ungdomsbedriften til Kajsa, Sarah, Auguste og Henrik fra Båtsfjord private videregående skole stakk av med førsteprisen i den internasjonale konkurransen. Utfordringen de fikk fra TOYOTA var å se på hvordan de kunne bruke hydrogen inn i sitt lokalsamfunn til å akselerere energiovergangen til et mer karbonnøytralt samfunn.

Ungdomsbedriften fikk god hjelp fra lokal kraftleverandør Varanger Kraft. Forretningsidéen ungdommene kom opp med var enkel og genial: Å erstatte dieselmotoren på dagens fiskebåter med hydrogenmotorer. Videre var deres visjon å gjøre Båtsfjord Kommune til å bli det første fiskersamfunnet i verden med null karbonutslipp. De utkonkurrerte 9 andre grupper fra 6 forskjellige land, og ble sendt videre til Europamesterskap i Istanbul i juli 2023.

Liv på havet i Nord-Troms

I september samarbeidet vi med Sjømatkonferansen i Nord-Troms og ungdomskolen i Skjervøy kommune for å kjøre Elevbedriftsprosjektet «Livet på Havet», som dreide seg om bærekraft og lokale ressurser på Skjervøy. 67 elever på 9. og 10. trinn fikk i oppdrag å «bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling», og jobbet seg gjennom en uke hvor de fikk idémyldre, lage forretningsplaner, lære om bærekraft lokalt og til syvende og sist opprette sin egne elevbedrifter rundt løsningene de kom på.

Nytt med dette prosjektet var måten vi samarbeidet med lokalsamfunnet og kommunen, i samspill med dyktige samarbeidspartnere som Sjømatkonferansen i Nord-Troms og Lerøy. I dette samspillet hvor alle aktører var samlet var likevel effekten tydeligst på elevene, som presterte å komme på noen av de mest innovative elevbedriftene vi så i hele 2022.

AND04528 min

Velkommen Loppa kommune!

Vi er glade for å kunngjøre at Loppa kommune har sluttet seg til vårt allerede etablerte og vellykkede samarbeid med de kommunene i Troms og Finnmark. Med dette tillegget, har vi nå et partnerskap med 33 kommuner i fylket, som alle har signert avtaler med oss for å implementere våre programmer i deres skoler.

Vårt sterke samarbeid med kommunene er en av de viktigste grunnene til vår suksess i å fremme entreprenørskap blant unge i regionen. Vi er stolte av å kunngjøre at vårt engasjement for å fremme entreprenørskap har vist resultater, med 85% av kommunene i fylket som har sluttet seg til vårt initiativ, og dette er en indikasjon på hvor relevant og viktig dette temaet er for samfunnet vårt. På landsbasis har 80% av kommuner i Norge allerede inngått avtaler med Ungt Entreprenørskap, og vi er fornøyde med å bidra til å øke denne andelen i vår region. Vi ser frem til å fortsette det positive samarbeidet med Loppa kommune, og håper at vårt partnerskap vil bidra til å utvikle entreprenørskapskultur blant unge i deres samfunn.

UE Troms og Finnmark forblir én organisasjon til tross for fylkessplittelse


UE Troms og Finnmark ble dannet i 2021 etter sammenslåingen av UE Troms og UE Finnmark, med 12 medarbeidere som jobbet for å inspirere innovasjon og entreprenørskap blant elever i fylket. Selv om sammenslåingsprosessen ikke var helt fri for utfordringer, har vi lyktes med å dra nytte av det beste fra begge regionene for å bygge en sterk organisasjon.

Etter at fylkeskommunen besluttet å gå tilbake til tidligere organisering, har vi fått mange spørsmål om hvorvidt vi kom til å reversere sammenslåingen i UE.Prosessen internt rundt temaet har vært krevende, men vi er nå glade for å meddele styrets beslutning om at UETF som organisasjon består. Dette er en viktig nyhet for oss, da det betyr at vi kan fortsette å dra nytte av samarbeidet som har gitt oss så mye og har satt oss i en sterk posisjon nasjonalt.

Vi vil fortsette arbeidet som én organisasjon i to fylker og utnytte fordelene av å samarbeide på tvers av geografiske grenser. Vi er forpliktet til å inspirere og utvikle entreprenørskapskompetanse blant unge mennesker i vår region og se dem lykkes som fremtidige ledere og innovatører.


Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis
Portrettbilde Robert 23
Robert Lundgren
Nestleder