Årsmelding 2022: Trøndelag

Årsmelding 2022 Trøndelag

UET gjengen

Leder

Daglig leder har ordet

ved daglig leder Frank Norbeck


Året startet hvor det fortsatt var stor usikkerhet rundt pandemisituasjonen, heldigvis fikk vi avklart i tilstrekkelig tid at vi avholde de tradisjonsrike arrangementene i mars. Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter ble gjennomført med 85 ungdomsbedrifter fra hele Trøndelag, hvor over 60 ressurspersoner fra det trønderske arbeidslivet stilte opp som jury. Vi er takknemlig og stolte over at så mange bistår i arbeidet med å heie på disse ungdommene. Noen uker etter var rundt 50 elevbedrifter samlet for det regionale mesterskapet i den sørlige delen av Trøndelag og til sammen førte dette til at vi heldigvis kunne kjenne på normal drift igjen. Vi ser at de fysiske møtene mellom mennesker har en verdi vi ikke klarer å skape digitalt, men samtidig har vi tatt med oss noe av det vi har lært gjennom de siste årene med både bruk av film og digitale møter der det er mest hensiktsmessig.

Vi har gjennom året vært 10 ansatte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, hvor vi med en 50% ressurs i Ytre Namdal og to på Steinkjerkontoret til sammen har betjent hele fylket, fra Bindal til Rindal. Dette ble en suksessfaktor da VM på Ski kom med ei utfordring, kunne vi trå ut av kjernevirksomheten i en periode og hjelpe VM-organisasjonen med å aktivere barn for å lage den offisielle VM-logoen? Vi lovte (naturligvis) 2025 innspill fra barn i hele Trøndelag og endte opp med hele 6.500 deltakende elever!

Aktiviteten i UE Trøndelag er naturlig nok forankret i skoleår, og gjennom pandemien har alle ansatte gjort en formidabel innsats for å opprettholde kontakten med skoler og lærere. Dette betyr at vi faktisk har økt aktiviteten på de fleste områdene – i hele skoleløpet. Entreprenørskap handler om å utvikle elevenes evne til å skape og realisere egne ideer. I en framtid hvor vi vet at endringer skjer i større og større tempo, er dette en essensiell tematikk hvor vi som samfunn må trene barn og ungdom i disse evnene slik at de blir best mulig rustet til å gå inn i voksenlivet og arbeidslivet. Det er derfor Ungt Entreprenørskap er om mulig enda mer aktuell enn noensinne, noe vi gjennom hele 2022 har merket gjennom økt pågang og dermed høyere elevtreff enn noensinne!

UE portretter 201902 2

Totalaktivitet ulike programmer skoleåret 2021/2022

Program

2020 / 2021

2021 / 2022

Endring %

Innovasjonscamp for ungdomsskolen

3486

4159

19,3

Innovasjonscamp for videregående skole

887

1448

63,2

SMART

2277

2577

13,2

Våre familier

231

237

2,6

Vårt lokalsamfunn

377

981

160,2

Økonomi og karrierevalg

2085

2477

18,8

Elevbedrift

1314

1374

4,6

Studentbedrift

38

88

131,6

Ungdomsbedrift

1292

1279

-1,0
SMART arsmelding

SMART

Vi hadde en god økning i SMART-programmet på barneskolen, og er stolte over at halvparten av alle i elever i fylket nå er igjennom en eller flere SMART-camper når de går på barneskolen. Vi opplever en økt pågang i fra den administrative delen av medlemskommunene, de ser at SMART-metoden er en unik metodikk for å sikre barn og unges medvirkning når det kommunale planverket skal rulleres. I tillegg gjennomførte vi innovasjonskonkurransen «Sammen får vi ting til å skje» sammen Sparebank1 SMN. Her deltok nesten 1000 elever, og ti grupper fra ulike skoler vant kr. 10.000,- slik at disse elevene har muligheten til å realisere sine løsninger. Samarbeidet med ReMidt IKS fortsatte, og dette ble bare mer og mer populært på skolene. I 2022 gjennomførte vi i 17 klasser, hvor nesten 500 elever kom med sine ideer rundt framtidens avfallshåndtering.


Elevbedrift

Elevbedrift

Vi har gjennom pandemien jobbet med ulike elevbedriftsmodeller, men vi ser at den modellen vi havnet på i skoleåret 2020/2021 har blitt meget godt mottatt på skolene. Dermed kunne vi gjennomføre et solid Regionsmesterskap for elevbedrifter med over 200 elever og 22 jurymedlemmer i mars.

Nytt av året var at vi gjennomførte tre regionale kurs for elevbedriftslærere og tilbakemeldingene tilsier at dette ble en suksess som vi bør utvide til et enda større tilbud i årene som kommer. I Orkland kommune begynte alle elever på skolenes 9.trinn med egne, tverrfaglige elevbedrifter og i den forbindelse var kommunens eget satsingsområde Utenforskap et hovedtema. Vi har også et samarbeid med MOT og Gjensidige som hvor disse elevbedriftene systematisk har fokus på sosialt entreprenørskap, HMS, livsmestring, personlig økonomi og samarbeid. Det er også verd å nevne at vi systematiserte at samarbeid på Fosen, hvor Fosenregionen opprettet et nettverk for lærere i Arbeidslivsfag for å inspirere lærere til å bruke elevbedrift som metode i dette faget.Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift

Årets høydepunkt var at vi igjen kunne gjennomføre at fysisk mesterskap for ungdomsbedrifter på Magneten kjøpesenter (Levanger) 9. mars. Over fire hundre elever fra hele Trøndelag konkurrerte, fra 13 forskjellige videregående skoler fra Val i nord til Røros i Sør. Forretningsideene spente i fra alt fra sosialt entreprenørskap, datateknologi, kultur, håndtverkertjenester, bærekraft og innovasjon. Dermed kunne vi stille med ni bedrifter på NM i mai, og kom hjem med 6 premier i bagasjen. Solation UB ble norgesmestre i markedsføring, mens SyncTemp UB ble Norges tredje beste ungdomsbedrift. Pabulimaris UB, som også fikk to pallplasser, deltok også på Euronext Blue Challenge, hvor de vant og deltok også på Europamesterskapet. Der tok de en meget hederlig tredjeplass!

Vi startet også opp et eget innovasjonsprogram, «Team Trøndelag», for de seks mest innovative ungdomsbedriftene i fylket, i et godt samarbeid med Sparebank1 SMN. I fra mars til september ble disse fulgt tett opp med målsettingen at disse elevene skal få støtte og gode råd, med målsettingene at de i framtiden fortsetter å tenke innovasjon og forhåpentligvis en dag danner eget selskap tuftet på noe nyskapende i Trøndelag.