Årsmelding 2022: Møre og Romsdal

Skjermbilde 2022 06 08 kl 14 29 54

DAGLIG LEDER HAR ORDET

Ungt Entreprenørskap har en tydelig visjon: Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier.

Inspirerte lærere og forelesere er helt avgjørende for å lykkes med å nå visjonen – det er i og utenfor klasserommet, under lærerens stødige veiledning, magien skjer. I Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er vi derfor veldig glade for å fastslå at stadig flere lærere blir med oss på laget. Vi skal stå på videre for å få med enda flere, og samtidig fortsette å beholde tilliten og begeistre de lærerne som allerede er med.

UE har et samfunnsoppdrag som brobygger mellom skole og arbeidsliv – det oppdraget klarer vi ikke å løse uten et tett samarbeid med næringslivet. Vi har hatt fokus på å etablere og utvikle gode samarbeid med næringslivet i 2022, og har flere spennende initiativ på gang som vil forsterke samarbeidet mellom skole og næringsliv i tida framover. Vi vil spesielt rette en takk til de som både bidrar økonomisk og med kompetanse slik at vi lykkes med å utføre vårt samfunnsoppdrag, og her er spesielt Sparebanken Møre en viktig samarbeidspartner


UE MR har lagt bak oss et år med til dels svært god vekst i de fleste undervisningsprogrammene. i 2022 engasjerte vi 14 565 elever og studenter, mot 8 711 i 2021. Veksten har vært spesielt sterk i programmene som er prioritert i strategien: SMART (+471%), Elevbedrift (+304%), Ungdomsbedrift (+22%) og Studentbedrift (+16%).


Et tilnærmet pandemi-fritt år skal ha sin del av æren for disse tallene, men enda viktigere er et sterkt og motivert team av medarbeidere i UE Møre og Romsdal. Et team som utfyller hverandre og spiller hverandre gode er avgjørende for å lykkes med å nå de ambisiøse målene vi setter oss.

I 2023 skal vi fortsette å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier - og jakte gnistrende engasjerte øyner hos barn og unge som gjennom elevaktive undervisningsprogrammer trener på å se muligheter og gjøre noe med dem. For innovatører trengs overalt.


Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Høydepunkter i 2022


Høyere utdanning

937 studenttreff

89 studenter i studentbedrift

8 F4 B2117 44 D5 4 BE5 B09 F BB0 EA2 C235 F3

Marint kollagenpulver til EM for studentbedrifter i Tallin

MMEDS SB fra NTNU Ålesund ble Norges beste Studentbedrift i Oslo i juni, og fikk dermed representere Norge i EM for studentbedrifter i Tallin 12.-14. Juli. Mesterskapet er en del av Gen-E – Europas største entreprenørskapsevent. De tre jentene i MMEDS SB vant med sitt marine kollagenpulver laget av restråstoff fra hvitfisk UniCredit Future Award 2022.

DSC00521

Innovasjon i Praksis – et nytt intraprenørskapsprogram for høyere utdanning

I løpet av 2022 har Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal vært med å utvikle et nytt program i porteføljen. Gjennom Innovasjon i Praksis møter vi behov i høyere utdanning og forventninger fra myndighetene ved at studenter får trene på å løse multikomplekse problemstillinger i tverrfaglige grupper, tett knyttet opp mot praksis.

Totalt 272 sykepleiestudenter og 2 IT-studenter har i vår og høst gjennomført Innovasjon i Praksis ved Høgskolen i Molde. Studentene jobbet i 3-4 uker med å løse ulike reelle helselogistikkutfordringer. «Vi har fått tid til å ikke bare se problemene, men også til å komme opp med faktiske løsningsforslag», sa en av studentene da vi spurte om de så verdien av at også sykepleiere lærer seg metoder for innovasjon.

Programmet ble gjennomført som et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, Høgskolen i Molde, Helseinnovasjonssenteret og Helse Møre og Romsdal.

Innovasjon i Praksis skaper en sterk brobygging mellom utdanning og arbeidsliv og gir viktig trening av entreprenørielle ferdigheter for studenter som snart skal ut i jobb. Vi ser frem til å møte enda flere studenter i året som kommer, så vi sammen kan skape flere endringsagenter som får trene på Innovasjon i Praksis.


Videregående skole

2095 elever har gjennomført våre programmer for vgs.

372 elever hadde ungdomsbedrift

NM MR 22

Full fres på Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

I 2022 kunne vi endelig arrangere fysisk Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter igjen. Over hundre engasjerte elever med lærere fra helet fylket deltok årets mest skaperglade dag på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. 50 jurymedlemmer fra lokalt arbeids- og næringsliv bidro ved å lese forretningsplaner, se videopitcher og gjennomføre intervjuer digitalt og på stand. Navaria UB fra Romsdal vgs. ble, med sin ide som har som mål å redusere antall grunnstøtinger blant fritidsbåteiere, fylkets beste Ungdomsbedrift. De deltok, sammen med tre andre UBer fra Romsdal vgs. og Spjelkavik vgs., på årets NM på Gardermoen.

Arne og Siri pressebilde 1 5

Samling for UB-lærere på Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes

Også i år samlet vi ungdomsbedriftslærere fra hele fylket under Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i november. Faglig påfyll, erfaringsdeling og inspirasjon stod på timeplanen for både ferske og erfarne UB-lærere. Det er kjekt å møte alle de engasjerte lærerne som daglig jobber med undervisning der entreprenørskap ligger til grunn.

Etter å ha hatt lærersamling på Innovasjonsfestivalen for 2. år på rad må dette kunne sies å bli en tradisjon – og vi håper derfor at alle UB-lærere setter av datoene 7.-8. november 2023.

Årets entreprenørskapslærer

Prisen for Årets entreprenørskapslærer gikk i 2022 til Siri Løvaas og Arne Rusten Syltevig, som begge er lærere på Innovasjon og ledelse ved Molde videregående skole.

Lærerne har i en årrekke arbeidet systematisk og målrettet med å trene unge mennesker til å se muligheter og gjøre noe med dem. De motiverer elevene sine til innovasjon og verdiskaping, er opptatt av kreative prosesser og ideutvikling, og oppfordrer elevene til å omgjøre egne ideer til handling gjennom å etablere ungdomsbedrifter. Lærerne viser hvordan lokalt arbeids- og næringsliv kan integreres i skolehverdagen, slik at elevene opplever relevans i fagene de har på skolen.


Grunnskole

5213 elevgjennomføringer av våre programmet

539 elever i elevbedrift

1297 elever har hatt SMART

DSC00976

Elevbedrift - engasjerte og motiverte lærere høster engasjerte og motiverte elever

Vi ser tilbake på et år med mye action rundt om på ungdomsskolene i fylket vårt. Litt reisevei har ingenting å si når man får møte blide, engasjerte og nysgjerrige elever og lærere.

Kalenderåret 2022 møtte vi 666 elever på kick off og vi gleder oss over at flere og flere velger å bruke elevbedrift som metode i undervisningen. Prosjektet “Gjør noe med det” i samarbeid med Kommunalbanken videreføres, og sosialt entreprenørskap settes i søkelyset.

SMART sjomat

SMARTe elever finner du på mellomtrinnet

SMART har virkelig blitt et populært program på mellomtrinnet, og hele 1297 elever har i kalenderåret 2022 gjennomført SMART. Vi har tilbudt SMART i fire ulike varianter; Hverdags-SMART, SMART Remidt, SMART–First Lego League og SMART sjømat. Vi gleder oss over alle de SMARTe elevene vi møter rundt omkring, og over alle lærerne, skolene og kommunene som ser at dette er en god metode for å jobbe med kreativitet, mestring og samarbeid med næringslivet. SMART innebærer varierte dager med skaperglede og opplæring i innovasjonsprosess, med gode muligheter for å involvere lokalmiljøet.


Aktiviteter 2022

UE MR engasjerte 14 565 elever og studenter i en rekke ulike aktiviteter i 2022, mot 8 711 i 2021.

14 kommuner har hittil signert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Disse er Ålesund, Aure, Fjord, Giske, Hareid, Molde, Ørsta, Rauma, Sula, Sunndal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein og Vestnes. Vi har fokus på å inngå samarbeidsavtaler med øvrige kommuner i 2023. Vi prioriterer ressurser til å levere entreprenørskapsaktiviteter til samarbeidskommunene, og resultatene ser vi gjennom veksten i gjennomførte elevaktiviteter i 2022. UE og kommunene samarbeider om å konkretisere aktivitetsoversikter, årshjul og plan for implementering av aktiviteter.

Tabellen nedenfor viser antall elevtreff for selve undervisningsprogrammene på alle trinn i 2022 sammenlignet med 2021. Prioriterte programmer er uthevet i tabellen.


Tabell

Årsregnskap 2022

Årsregnskapet blir lagt ut når det er godkjent av årsmøtet 17. april.